Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Rekordowa kwota inwestycji w budżecie Gminy Sękowa na 2023 rok

W dniu 29 grudnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Gminy Sękowa został jednogłośnie uchwalony budżet gminy na 2023 rok. Została też uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2035. Zaprezentowana przez Panią Wójt Małgorzatę Małuch uchwała budżetowa przewiduje dochody w kwocie 50 360 000,00 zł oraz wydatki budżetowe w wymiarze 61 567 000,00 zł.

Czytaj więcej