Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Koncert Muzyki Filmowej

26 września, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej miał miejsce niezwykły Koncert Muzyki Filmowej. Pomysł na niego zrodził się przy okazji prowadzenia warsztatów wokalnych przez Cantorii Kwartet. Wydarzenie to miało na celu przede wszystkim podsumowanie pracy wokalnej jedenastu młodych dziewcząt, ale również ucztę dla oka i ucha dla licznie zgromadzonej publiczności.

Czytaj więcej

Sprzątanie cmentarzy

9 października, razem z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia do GOKu, ale również z wszystkimi chętnymi, wyruszymy na cmentarz wojenny, żeby uczcić pamięć poległych żołnierzy.

Czytaj więcej

Zebrania wiejskie

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego w najbliższych dniach odbędą się zebrania wiejskie w miejscowościach Owczary, Bodaki, Bartne Krzywa, Wapienne oraz w Małastowie, Męcinie Wielkiej i Męcinie Małej.

Czytaj więcej