Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Narodowe Czytanie w Sękowej

Wczoraj tj. 06.09.2022 przy Karpackiej Majsterni Ziół w Sękowej koło Kościółka pw. Św. Filipa i Jakuba odbyło się Narodowe Czytanie Ballad i Romansów Adama Mickiewicza.

Czytaj więcej

Astronomia i Astrofotografia

Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Barszczem do Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej 9 września, godź. 17:00. Temat prelekcji to Podstawy Astronomii i Astrofotografii.

Czytaj więcej

Ważne !

Od 1 września 2022 r. zostają wprowadzone reorganizację GOPS w Sękowej z powodu remontu

Czytaj więcej

Ważne !

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czytaj więcej