Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Cześć Jego pamięci

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jana Gromkiewicza, człowieka, który przez wiele lat bardzo mocno angażował się w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W latach 2016 – 2021 pełnił funkcję Prezesa OSP w Małastowie i jednocześnie Członka Zarządu Gminnego OSP RP w Sękowej.

Czytaj więcej

Budowa mostu na Sękówce

W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy z aparatem plac budowy mostu łączącego Siary z Sękową w ciągu drogi wojewódzkiej 977. Od godziny 5 rano rozpoczęto etap betonowania płyty mostu który potrwa całą dobę.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnów, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego.

Czytaj więcej

9 mln z Nowego Ładu dla Gminy Sękowa

Uroczyste wręczenie czeków odbyło się 25 października 2021 roku w Nowym Sączu, czek z rąk Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity odebrała Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch. W spotkaniu uczestniczyli również posłowie i senatorowie oraz samorządowcy ziemi sądeckiej.

Czytaj więcej

Usuwanie skutków powodzi

W dniu 25 października w Urzędzie Gminy Sękowa odbyło się podpisanie umowy na remont dróg finansowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.

Czytaj więcej

Pasowanie na ucznia

Dnia 21 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na ucznia. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, Dyrekcja szkoły oraz rodzice pierwszoklasistów.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie są w Małopolsce

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w plebiscycie pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. W ramach każdego powiatu prezentowane są projekty, na które mieszkańcy mogą do 3 listopada br. głosować pod adresem internetowym.

Czytaj więcej