Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ogniowe, magiczne bańki na Balu Andrzejkowym

Już po raz kolejny, w GOK w Sękowej, odbył się bal Andrzejkowy dla najmłodszych. Patronat objęli Radni Gminy Sękowa, którzy oficjalnie otwarli bal. Zabawie i śmiechom nie było końca, dzieci wyszalały się za wszystkie czasy. Wróżka przepowiadająca przyszłość z wosku i czarodziejskiej kuli miała pełne ręce roboty.

Czytaj więcej

Bartne – serce łemkowszczyzny

Wieś Bartne to wyjątkowa wieś tutaj Łemkowie zachowali swoją tożsamość bo jak nigdzie indziej rozumieli swoją ojcowiznę i przywiązanie do przyrody kryjącej się w cudownej dolinie Magury Wątkowskiej. Pamięć ta jest podtrzymywana przez wystawę przedstawiająca  dziedzictwo kulturowe i architektoniczne mieszkańców wsi oraz niekomercyjne miejsca noclegowe. Kiedyś Bartne było znane z wyrobów artystycznych w kamieniu, kapliczek i krzyży.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie pogodowe

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o wystąpieniu w dniu wczorajszym tj. 25 listopada br. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Nowym Targu. Stężenie dobowe zmierzone na stacji w Nowym Targu, Pl. Słowackiego osiągnęło wartość 135 µg/m3.

Czytaj więcej

W związku z monitoringiem stanu jakości powietrza poprzez sieć/system czujników Airly, przypominamy, że istnieje możliwość śledzenia aktualnych, szczegółowych danych dotyczących jakości powietrza, temperatury, wilgotności oraz ciśnienia. Czujnik umieszczony jest na budynku UG Sękowa oraz w Wapiennem

Czytaj więcej

Szkoła otrzymała nowe komputery

Wraz z końcem miesiąca października zakończyła się realizacja projektu pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Sękowa”. W dniu 14 listopada 2019 roku został oficjalnie przekazany sprzęt zakupiony w ramach projektu do szkoły podstawowej w Sękowej tj.: 13 laptopów oraz projektor o łącznej wartości 55 000 zł.

Czytaj więcej

Przebudowa mostu w Sękowej

Trwają prace swiązane z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Sękowa. Wykonawcą zadania jest firma Nowak-Mosty sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

Użytkowników i mieszkańców prosimy o cierpliwośc i wyrozumiałość za zaistniałe utrudnienia.

Czytaj więcej

101 rocznica odzyskania niepodległości

Patriotyczne uroczystości odbyły się w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej.   Uroczystość, na której wspólnie uczczono pamięć o walce, ofierze i poświęceniu rozpoczęła Mszą św. w intencji ojczyzny, którą koncelebrował ks. proboszcz Jacek Piróg.  Po nabożeństwie głos zabrała Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, która w przemówieniu zwróciła uwagę, że dzieje naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie.  Cieszmy się i świętujmy niepodległość, błądźmy dumni, że jesteśmy Polakami i uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. 

Czytaj więcej

Wspieramy remont pomników

Serdeczne podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy w dniu Wszystkich Świętych  2019 roku złożyli datki na renowację starych, zaniedbanych i zapomnianych pomników na cmentarzu parafialnym w Sękowej. To już ósmy raz wolontariusze poświęcając swój czas kwestowali   na ten szczytny cel, wśród nich znaleźli  się radni, urzędnicy, nauczyciele, sołtysi, członkowie Stowarzyszenia ” Dobra Wola” oraz Akcji Katolickiej, mieszkańcy Sękowej.

Czytaj więcej

101 szczytów w 101 rocznicę

W dniach 9-11 listopada 2019 r., już po raz drugi, odbędzie się wielka akcja „101 szczytów w 101 rocznicę”.

W całym kraju, równolegle, ludzie kochający piesze wędrówki zdobędą 101 polskich szczytów, w tym m.in. Magurę Małastowską w Beskidzie Niskim. Organizatorem i pomysłodawcą jest portal Aktualne Warunki w Górach.

Czytaj więcej

Warsztaty kunsultacyjne

W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 zapraszamy na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 5 listopada 2019.

Czytaj więcej