Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Tragiczna śmierć Prezydenta Adamowicza

Wciąż trudno uwierzyć w to, co się wydarzyło w Gdańsku. Odszedł wyjątkowy Prezydent służący mieszkańcom swojego ukochanego miasta. Odszedł jeden z nas samorządowców. Pozostaje pustka, niedowierzanie… Łączymy się w bólu i modlitwie z rodziną i bliskimi Prezydenta Pawła Adamowicza oraz wszystkimi Polakami.

Czytaj więcej

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sękowa

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Sękowa, zapewniając czystość i porządek na swoim terenie obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości od 20 km/h, do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.

Czytaj więcej

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków

Od 21 stycznia 2019 do 04 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Spotkanie Noworoczne 2019

Wójt gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Sękowa serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 21 stycznia 2019 r. Szczegóły na plakacie

Czytaj więcej

Budżet na 2019 rok uchwalony!!

28 grudnia podczas III sesji Rady Gminy został przyjęty Budżet Gminy Sękowa na 2019 r. Budżet zakłada dochody w wysokości prawie 34 mln zł., w tym dochody majątkowe 13,5 mln. zł., a wydatki w kwocie 36,5 mln. zł. z czego 46% to wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje.

Czytaj więcej