Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Salon Przemysłu Turystycznego

W dniu 28.06.2019r. w Krynicy Zdrój Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch uczestniczyła w spotkaniu pn „ Salon Przemysłu Turystycznego”. W ramach spotkania, również odbyła się Gala Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2018.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami do 100 km/h., lokalnie 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.

Czytaj więcej

Bezpiecznie wypoczywaj nad wodą

W związku z rekomendacją działań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związanych z występowaniem bardzo wysokiej temperatury powietrza, Wójt Gminy Sękowa przypomina o potrzebie rozwagi i ostrożności w korzystaniu z wypoczynku nad wodą. Pomimo wielu apeli służb ratowniczych corocznie nad wodą dochodzi do tragicznych zdarzeń, zwłaszcza często ma miejsce w czasie wysokich temperatur. Woda będzie bardziej bezpieczna gdy będziemy przestrzegać poniższych zasad.

Czytaj więcej

Jednogłośnie za wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Sękowa!!

Rada Gminy Sękowa podczas wczorajszej sesji zagłosowała jednomyślnie za udzieleniem absolutorium wójt Małgorzacie Małuch za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Również wszystkimi głosami „za” udzielono wójt wotum zaufania. Głosowanie nad wotum to nowość, która obowiązuje od obecnej kadencji organów samorządu i jest związana z obowiązkiem przedstawienia przez wójta raportu o stanie gminy za ubiegły rok. W sesji, która odbyła się w środę 26 czerwca, radni obradowali w pełnym, piętnastoosobowym składzie.

Czytaj więcej

6. Samochodowy Wyścig Górski – Magura Małastowska 2019

Po nieco ponad miesięcznej przerwie do walki powrócili zawodnicy ścigający się w ramach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Trzecia i czwarta runda GSMP odbyła się w dniach 21 – 23 czerwca 2019 na malowniczej trasie Magury Małastowskiej koło Gorlic.
61 zawodników znalazło się na liście startowej do podjazdów treningowych i wyścigowych 3 Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski – 6 Wyścigu Górskiego Magura Małastowska.

Czytaj więcej

VII Sesja Rady Gminy Sękowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję VII S E S J Ę Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. (tj. środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej remizy OSP, na którą zapraszam.

Czytaj więcej