Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Małopolskie e-urzędy

Razem z Gminą Moszczenica oraz Partnerami Gmina Sękowa realizuje projekt  „Małopolskie e-urzędy”

Celem projektu jest wzrost liczby świadczonych usług-rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi takich jak podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami oraz ich wdrożenie w administracji publicznej w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2017r.

W ramach projektu zostaną udostępnione w pełni zelektronizowane nowe e-usługi w obszarze podatki i opłaty lokalne z automatyzacją rozliczeń.  Zostanie także zapewniony zdalny dostęp do informacji o sposobie i przebiegu załatwiania spraw w zakresie podatków i opłat. W ramach projektu zostaną także podniesione kompetencje pracowników gminy w zakresie prowadzenia elektronicznych usług dla mieszkańców.

Całkowita wartość projektu wynosi:  1 799 467,56  PLN w tym dofinansowanie projektu z UE: 1516 591,26  PLN tj. 84,28 %

Skip to content