Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadania dofinansowane ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:


 • Przebudowa drogi w Wapiennem na dł. 157 m na dz. 20/3

Dofinansowanie:  55 118,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 109 563,05 zł


 • Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Siary Sękowa

Dofinansowanie: 28 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 28 000,00 zł


 • Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem

Dofinansowanie: 417 337,28 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 906 292,97 zł


 • Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonowania miasta Gorlice

Dofinansowanie: 364 329,95 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 556 477,50 zł


 • Projekt przebudowy drogi w m.Siary

Dofinansowanie: 10 455,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 10 455,00 zł


 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej: Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole w Ropicy Górnej, Szkoła Podstawowa w Męcinie Wielkiej, Szkoła w Siarach

Dofinansowanie: 557 808,75 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 632 419,00 zł


 • Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna w miejscowości Małastów, Gmina Sękowa

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 670 000,00 zł


   

  Skip to content