Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Wodospad na strumieniu Wołosiec

Wędrując po ziemi Sękowskiej można podziwiać przydrożne kapliczki, drewniane kościoły i cerkwie. Miłośnicy przyrody także znajdą coś dla siebie. Jednym z takich niezwykłych miejsc jest wodospad na strumieniu Wołosiec.

Czytaj więcej

Jubileusz 25-lecia MPN

Początkiem września Magurski Park Narodowy obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. W obchodach jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, województwa podkarpackiego, samorządów, przedstawiciele służb mundurowych i nadleśnictw, członkowie Rady Naukowej Magurskiego Parku, dyrektorzy Parków Narodowych.

Czytaj więcej

Strategia rozwoju gminy Sękowa – ankieta

Strategia rozwoju gminy jest jednym z kluczowych dokumentów określających kierunki rozwoju gminy na kilka kolejnych lat.  Gmina Sękowa przystępując do sporządzenia strategii zachęca do udziału w procesie opracowywania. Skuteczność i jakość opracowywanej strategii będzie uzależniona od Państwa zaangażowania.  To my mieszkańcy będziemy decydować o przyszłych działaniach w Gminie Sękowa.

Czytaj więcej

Podpisanie umowy na przebudowę mieszkania chronionego

W ostatnich dniach Gmina Sękowa podpisała umowę na przebudowę budynku w miejscowości Owczary, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. Ze strony gminy umowę podpisała Pani Wójt Małgorzata Małuch ze Skarbnikiem Gminy Panią Katarzyną Rak Wachowską, zaś wykonawcę reprezentował Pan Rafał Bugno.

Czytaj więcej