Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

IV edycja „Do Upadłego”

Nadleśnictwo Gorlice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa było organizatorem IV edycji imprezy rekreacyjno-sportowej w narciarstwie klasycznym o nazwie „Do Upadłego…”.

Czytaj więcej

Promesa na edukację

W ubiegłym roku Gmina Sękowa ze Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa z Biecza złożyła swój wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Czytaj więcej

Informacja GUS ws badań ankietowych i Spisu Rolnego

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.

Czytaj więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

W dniu 31.01.2020r.  Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa oraz Tomasz Druciak i  Arkadiusz Pamułka – Prezesi Zarządu firmy ”OTECH”  Sp. z o.o., z Gorlic  podpisali umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wapienne.

Czytaj więcej

KAMPANIA SPOŁECZNA NO PROMIL – NO PROBLEM

W bieżącym roku szkolnym Gmina Sękowa przystąpiła do udziału w XII edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Jej inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”  a partnerami Instytut Rozwoju Społecznego i Gmina Wieliczka.

Czytaj więcej