Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dla inwestora

Dlaczego warto tu inwestować

Tworzymy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez:

  • inwestycje w infrastrukturę techniczną,
  • przygotowanie terenów pod inwestycje,
  • tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • współpracę z instytucjami otoczenia biznesu.

 Przyroda i atrakcje turystyczne

Atutem turystycznym Gminy Sękowa jest czyste środowisko naturalne i duże kompleksy leśne (aż 76 % powierzchni gminy). Do miejsc szczególnie wartych odwiedzenia należą: Magurski Park Narodowy oraz Rezerwat Skalny „Kornuty”. Liczne zabytki architektury drewnianej w tym 2 obiekty wpisane na listę zabytków UNESCO.

Łagodne ukształtowanie terenu gminy sprzyja nie tylko pieszym wędrówkom, ale także wyprawom rowerowym. Liczne szlaki turystyczne poprowadzono w taki sposób, by nie omijały ważnych pamiątek i zabytków przeszłości, a jednocześnie prowadziły do najciekawszych przyrodniczo miejsc w gminie.

 

Równie atrakcyjnym dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych jest uzdrowisko Wapienne oferujące przez cały rok kąpiele siarkowe oraz  możliwość ciekawego spędzenia czasu.

Na terenie gminy znajduje się liczne zabytki sakralne i historyczne – 23 cmentarze z okresu I wojny światowi  o niezwykłej architekturze, skansen przemysłu naftowego, przydrożne krzyże i kapliczki oraz liczne atrakcje przyrodnicze.

Gospodarka Polski

Polska dzięki rozwijającej się w stabilnym tempie gospodarce jest doskonałym miejscem do inwestowania i rozwoju biznesu. Dzięki wsparciu Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która działa na rzecz promocji polskiej gospodarki, a także wspiera napływ inwestycji zagranicznych do Polski, stwarzane są dla inwestorów optymalne warunki prowadzenia działalności.


 Zobacz także:

Wsparcie dla inwestora

Atuty gminy Sękowa

Oferty inwestycyjne

Gminne nieruchomości na sprzedaż


Punkt Obsługi Inwestora

Wójt Gminy Sękowa:
mgr inż. Małgorzata Małuch
kontakt w j. polskim
tel. 604126141, tel. 183518016;
Sękowa 252, II piętro, pokój nr 22,
e-mail: wojt@sekowa.pl

Justyna Świerz  – Kierownik referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kontakt w j. polskim
tel. 183518016,
e-mail: justyna@sekowa.pl

Jacek Pięta – Inspektor
kontakt w j. polskim
tel. 183518016,
e-mail: jacekp@sekowa.pl.

 

Urząd Gminy Sękowa
Sękowa 252, 38-307 Sękowa
tel. 183518017, fax: 18 354-03-10

Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Sękowa: 0qs3b44aoo/skrytka
e-mail: ugsekowa@sekowa.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 – 16:30

Wtorek-Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:30

 

Skip to content