Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zmiany organizacyjne Domu Pomocy Społecznej w Sękowej       

30/07/2021 Autor: admin

Z dniem 31 lipca 2021 roku zmianie ulega organizacja Domu Pomocy Społecznej w Sękowej. Z uwagi na coraz większe koszty funkcjonowania, przestarzały budynek oraz małą liczbę pensjonariuszy,  podjęte zostały decyzje o przekształceniu placówki w tzw. Dom Pomocy Społecznej prowadzony na zlecenie gminy.

Od 1 sierpnia 2021 roku pensjonariusze oraz większość personelu zostaje przeniesiona
do nowego obiektu w Wepiennem, gdzie będzie prowadzony Dom Pomocy Społecznej na zlecenie Gminy Sękowa. Do ogłoszonego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej zgłosiło się jako jedyne Stowarzyszenie Nowa Perspektywa z Biecza, posiadające pozwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Wapienne.

Wprowadzona reorganizacja Domu Pomocy Społecznej podyktowana kosztami utrzymania oraz niską jakością budynku, pozwoli zaoszczędzić gminie ok 200 tys. zł. rocznie. Mieszkańcom korzystającym z usług Domu Pomocy Społecznej stworzono komfortowe warunki. Obiekt do którego zostaje przeniesiony DPS jest nowy, posiada bardzo wysoki standard użytkowy, wyposażenie na najwyższym poziomie. Ponadto jego lokalizacja w uzdrowisku daje dodatkowe walory rekreacyjne i zdrowotne.

Skip to content