Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Pieniądze na przygotowanie strategii ZIT

W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Stowarzyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny (GOF), w skład którego wchodzą: Miasto Gorlice, Gmina Gorlice i Gmina Sękowa – otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 164 tys. zł.

Czytaj więcej

Blisko 2,7 miliona na kulturę południowej Małopolski

W piątek 24 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu Witold Kozłowski Marszałek województwa małopolskiego wręczył beneficjentom z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz symboliczne czeki na realizację zadań w ramach „Mecenat Małopolski”, „Ochrona Zabytków”, „Małopolskie Kapliczki” i „Małopolskie Chóry”.

Czytaj więcej

Senioriada 2022

21 czerwca w Gminie Sękowa odbyła się Senioriada 2022.To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia.

Czytaj więcej

Absolutorium dla Wójta Gminy Sękowa

Rada Gminy Sękowa udzieliła jednogłośnie Pani Wójt Małgorzacie Małuch absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawiła Raport o stanie gminy za 2021 r. oraz podczas której debatowano nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się 20 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej

Dzień Produktu Regionalnego za nami

Impreza powstała z inicjatywy Gminy Sękowa.Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej. Z założenia: impreza ma na celu promowanie lokalnego produktu regionalnego, marki KARPATING m.in.karpia zatorskiego, piernika kasztelańskiego, rękodzieła, produktów z regionu, ale również prezentację najmniejszego uzdrowiska, jakim jest Wapienne.

Czytaj więcej

Informacja Prasowa nr. 2

Organizatorzy rozpoczynającego się w najbliższy piątek (17.06) 9. Wyścigu Górskiego Magura Małastowska zanotowali rekordową w tym sezonie liczbę zgłoszeń. Udział w zawodach zadeklarowało 58 kierowców, którzy walczyć będą o punkty podczas sobotniej (18.06) 5 Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i niedzielnej (19.06) 6 Rundy GSMP.

Czytaj więcej