Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Promesa na 600 000 zł

Dnia 18 marca 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się rozdanie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 16 samorządów z terenu województwa małopolskiego otrzymało łącznie promesy na kwotę 10 680 000 złotych dzięki którym zostanie wykonane 31 zadań .

Czytaj więcej

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze sołectwa Sękowa

Na podstawie §23 statutu sołectwa Sękowa – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Sękowa, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. (t.j.środa) o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin) w Domu Ludowym w Sękowej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

Darmowe szkolenia – podnieś kompetencje cyfrowe!

Szkolenia skierowane są do osób w wieku 25-74 lata. Każdy z uczestników szkoleń zwiększy swoje kompetencje cyfrowe w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz w zakresie korzystania z usług publicznych.

Czytaj więcej

Sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Ropica Górna

Na podstawie §23 statutu sołectwa Ropica Górna – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Ropica Górna, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. (t.j. piątek) o godzinie 17:00 (pierwszy termin), 17:15 (drugi termin) w świetlicy wiejskiej w Ropicy Górnej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

XVI Turniej Szachowy

W dniu 10 marca 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbył się XVI Turniej Szachowy o Puchar Sekretarza Gminy. Były to zawody otwarte, w których każdy mógł wziąć udział.

Czytaj więcej

Życzenia z okazji dnia Sołtysa

Z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa, wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

Czytaj więcej

Dzień Kobiet w Sękowej

Dzień Kobiet w tym roku można uznać za wyjątkowy. Spotkaliśmy się o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sękowej. Licznie przybyłych gości powitała Dyrektor GOK Iwona Tumidajewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Moroń.

Czytaj więcej

Wystawa przyrodniczo – kulturowa w Bartnem

Bartne – serce łemkowszczyzny wieś leżąca na skrzyżowaniu szlaków turystycznych. Wzbogaciła się o dodatkową atrakcję turystyczną tj. nową wystawę. Składającą się z Wystawy Magurskiego Parku Narodowego realizowanej w ramach przedsięwzięcia „Małopolska Brama Magurskiego Parku Narodowego” oraz Wystawy Historii Wsi Bartne.

Czytaj więcej

V Sesja Rady Gminy Sękowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję V S E S J Ę Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 4 marca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej remizy OSP, na którą zapraszam.

Czytaj więcej