Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Sesja absolutoryjna i wotum zaufania

3 czerwca na drugiej sesji Rady Gminy Sękowa, Wójt Gminy Pani Małgorzata Małuch zaprezentowała Raport o stanie Gminy Sękowa, w którym podsumowała swoją działalność, w szczególności realizację: projektów, programów, strategii i uchwał rady gminy, a także aktualny stan gminy we wszystkich sferach działalności w roku 2023.

Czytaj więcej

Ekodoradca- „Czyste Powietrze”

W ramach Gminnego Dnia Dziecka, który przyciągnął do Wapiennego wielu naszych milusińskich oraz ich rodziców działał plenerowy punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze.

Czytaj więcej

Informacja nt. decyzji scaleniowej dot. Sękowej

Urząd Gminy Sękowa informuje, że decyzja Starosty Gorlickiego zatwierdzająca projekt scalania gruntów wsi Sękowa na postawie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 2267/23 z dnia 24 maja 2024 r. posiada obecnie przymiot wykonalności.

Czytaj więcej
Skip to content