Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Męcina Mała

Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Męcina Mała, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin) w świetlicy wiejskiej w Męcinie Małej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Czytaj więcej

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

15 listopada 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Nasza Niepodległa w sercach i poezji”. Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej we współpracy z bibliotekami szkolnymi.

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2019

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2019

Czytaj więcej

Pożyczki dla Gminy Sękowa

W dniu 16 listopada 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane cztery umowy pożyczki z Gminą Sękowa na realizację zadań.

Czytaj więcej