Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy

Rada Gminy Sękowa udzieliła jednogłośnie Pani Wójt Małgorzacie Małuch absolutorium  i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawiła Raport o stanie gminy za 2020 r. oraz podczas której debatowano nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się 11 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

XXVIII Sesja Rady Gminy Sękowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  zawiadamiam, że zwołuję  XXVIII  S E S J Ę Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 11 czerwca  2021 r. (piątek) o godzinie 13:00 w formie stacjonarnej w Sali posiedzeń Remizy OSP Sękowa

Czytaj więcej

VIII Wyścig Górski Magura Małastowska

Za nami dwa dni ścigania się na liczącej 3610 metrów trasie na Magurze Małastowskiej. Po rocznej przerwie najlepsi kierowcy wyścigowego cyklu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski gościli w Małastowie.

Czytaj więcej

Spisz się i Ty!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zachęcamy do samospisu internetowego w aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: spis.gov.pl

Czytaj więcej

Hybrydowe zasilanie dla basenów w Sękowej

 W trakcie spotkania w dniu 02.06.2021 r. z Ministrem Klimatu i Środowiska Michałem Kurtyką, w obecności Podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio, Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Wójta Gminy Sękowa Małgorzaty Małuch został  ogłoszony nowy program „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, po-eksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych – pilotaż dla otworu Sękowa GT-1”. Będzie to pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.

Czytaj więcej

Dzień Dziecka

Jak co roku, w ten piękny dzień poświęcony Dzieciom, odbyła się wyjątkowa impreza, pod patronatem wójt Gminy Sękowa. Świętowaliśmy, bawiąc się z grupą „Zwariowani”, były kucyki, malowanie palcami, zdjecia z dinozaurem, zumba kids.

Czytaj więcej

Zamknięta droga wojewódzka

W związku z organizacją 8 Wyścigu Górskiego Magura Małastowska i zamknieciu drogi wojewódzkiej od Małastowa do Gładyszowa, organizatorzy informują o utrudnieniach oraz objazdach.

Czytaj więcej

Pomóżmy spisać się Seniorom

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Czytaj więcej