Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXX Sesja Rady Gminy Sękowa

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Sękowa, której przewodniczył Pan Bogusław Moroń.

W programie sesji znalazły się stałe punkty tj. sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy oraz zmiany w budżecie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czytaj więcej

Nadzór Budowlany Przypomina

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach informuje i przypomina właścicielom oraz zarządcom z terenu Powiatu Gorlickiego o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, w szczególności polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Czytaj więcej

Informacja ws scalania gruntów

W związku z realizacją scalania gruntów wsi Sękowa – Wójt Gminy zwraca się z prośbą do właścicieli gruntów o pilną regulację spraw własnościowych i przeprowadzanie postępowań spadkowych. Szczegóły i pomoc można uzyskać w Urzędzie Gminy Sękowa pok. Nr 7

Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji 22 listopada 2017 r. Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Wyżkiewicz spotkały się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej w Sękowej.

Czytaj więcej

Kolejne nabory wniosków w LGD

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych oraz w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Czytaj więcej