Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nabory wniosków w LGD „Beskid Gorlicki”

Od 17.07.2017 do 07.08.2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Sękowa

Wójt Gminy Sękowa informuje, że od dnia 1 lipca br. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Gorlicach przy ulicy Przemysłowej 7 działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Czytaj więcej

Dofinansowanie z PROW

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Sękowa pozyskała kwotę 1 970 142 zł na budowę kanalizacji w Męcinie Małej oraz budowę wodociągu w Owczarach.

Czytaj więcej

Informacja dot. wykaszania traw i chwastów

Wójt Gminy Sękowa przypomina właścicielom, użytkownikom gruntów z terenu gminy Sękowa o obowiązku wykaszania traw i chwastów na swoich nieruchomościach oraz przy zjazdach do posesji w sąsiedztwie dróg gminnych. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych i stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe.

Czytaj więcej

Uchwała antysmogowa

Wójt Gminy Sękowa informuje, że od dnia 1 lipca br. obowiązują nowe wymagania dotyczące wszystkich nowo eksploatowanych kotłów oraz kominków w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacje te wynikają z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwały nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Czytaj więcej