Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Adaptacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej na ogólnodostępny park kulturalno-sportowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” pn.

„Adaptacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej
na ogólnodostępny park kulturalno-sportowy”

mająca na celu

odnowę i rozwój ogólnodostępnych terenów sportu, rekreacji i kultury w centrum miejscowości Sękowa zgodnie z dokumentami planowania przestrzennego i dokumentami strategicznymi Gminy Sękowa, poprzez przebudowę istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 711 563,73 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 427 913,00 zł.

 

Przewidywanym wynikiem operacji będzie odnowa centrum wsi przez przebudowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz zakup dodatkowego wyposażenia kulturalno-sportowego.

Skip to content