Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Prace konserwatorskie na cmentarzu nr 79 w Sękowej

W ostatnich kilku latach stan zachowania cmentarza z I wojny światowej nr 79 w Sękowej uległ znacznemu pogorszeniu. Pozyskanie niezbędnych środków finansowych na remont części frontowej muru było koniecznością. Końcem lipca bieżącego roku Pani Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała umowę o dofinansowanie prac remontowych. Zadanie pn. „Prace konserwatorskie na cmentarzu nr 79 w Sękowej” o wartości 281 250 zł prawie w całości zostanie sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Wojewody Małopolskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Skip to content