Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Sękowa – VII kadencja 2018-2023:

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa: Bogusław Moroń

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Sękowa: Beata Śliwa

RADNI:

 1. Robert Belczyk
 2. Anna Bernasińska
 3. Jan Bodak
 4. Jan Krygowski – Przewodniczący Komisji
 5. Damian Kukuła
 6. Marzena Liana
 7. Bogusław Moroń
 8. Eugeniusz Połeć
 9. Maria Połeć
 10. Krystyna Prokop
 11. Beata Śliwa
 12. Katarzyna Tokarz
 13. Eugeniusz Wal
 14. Anita Ziemba
 15. Zbigniew Myślicki