Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rada Gminy

Rada Gminy Sękowa VII kadencji 2014-2018

 

Skład Rady:

Maria Wyżkiewicz: Przewodniczący
Moroń Bogusław: Zastępca
Bodak Jan
Krygowki Jan
Kukuła Damian
Myszkiwski Stanisław
Myślicki Zbigniew
Połeć Maria
Połeć Marian
Prokop Krystyna
Rybczyk Tomasz
Śliwa Beata
Tokarz Katarzyna
Wal Eugeniusz
Skuba Edward

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 12:00 – 16:00 w pokoju 6A Urzędu Gminy

 

Stałe komisje Rady Gminy Sękowa

Komisja Rewizyjna:

Połeć Marian – Przewodniczący
Bodak Jan – członek
Połeć Maria- członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Budownictwa i Mienia  Komunalnego

Śliwa Beata – Przewodniczący
Bodak Jan – członek
Krygowski Jan – członek
Kukuła Damian – członek
Skuba Edward – członek
Myślicki Zbigniew – członek
Myszkowski Stanisław – członek
Połeć Maria – członek
Połeć Marian – członek
Prokop Krystyna – członek
Rybczyk Tomasz – członek
Tokarz Katarzyna – członek
Wal Eugeniusz – członek

Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska:

Prokop Krystyna – Przewodniczący
Jan Krygowski – członek
Śliwa Beata – członek
Kukuła Damian – członek
Myślicki Zbigniew – członek

Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej:

Stanisław Myszkowski – Przewodniczący
Wal Eugeniusz – członek
Tokarz Katarzyna – członek
Rybczyk Tomasz – członek