Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Plan zagospodarowania przestrzennego

 plan-zagospodarow

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SĘKOWA – SKALA 1:2000
/ prosimy pobrać plik na dysk aby uzyskać wysoką jakość wyświetlania.
Powyższy plan nie zawiera naniesionych zmian wynikających z aktów zmieniających /

Uchwała nr. XVII/112/2004 z 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa


akty zmieniające:

Uchwała nr. XXIX/207/2006 z 10 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa

Uchwała nr. XXXI/214/2006 z 30 maja 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – wieś Małastów

Uchwała nr. IV/22/2007 z 23 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – wieś Małastów

Uchwała nr. IV/23/2007 z 23 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – wieś Sękowa

Uchwała nr. VI/52/2007 z 30 kwietnia 2007r. zmieniająca uchwałę (IV/22/2007) w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – wieś Małastów

Uchwała nr. VI/53/2007 z 30 kwietnia 2007r. zmieniająca uchwałę (IV/23/2007) w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – wieś Sękowa

Uchwała nr. XIV/117/2008 z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w sołectwie Ropica Górna

Uchwała nr. XIV/118/2008 z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w sołectwie Bartne

Uchwała nr. XIV/119/2008 z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w sołectwie Małastów

Uchwała nr. XIV/120/2008 z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w sołectwie Krzywa

Załącznik do uchwały nr. XIV/120/2008 z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w sołectwie Krzywa

Uchwała nr. XIV/121/2008 z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w sołectwie Małastów

Załącznik do uchwały nr. XIV/121/2008 z 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w sołectwie Małastów

Uchwała nr. XXXIV/322/2009 z 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w miejscowości Wapienne

Uchwała nr. XXXIV/323/2009 z 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w miejscowości Krzywa

Uchwała nr. XLII/391/2010 z 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna

Uchwała nr. XLII/392/2010 z 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna

Uchwała nr. XLII/393/2010 z 10 listopada 2010r. W sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna

Uchwała nr. XLII/394/2010 z 10 listopada 2010r. W sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa w miejscowości Sękowa

Uchwała nr. VII/78/2011 z 12 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – w miejscowości Ropica Górna

Uchwała nr. XIII/145/2012 z 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – w miejscowości Sękowa

Uchwała nr. XIV/175/2012 z 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – w miejscowości Wołowiec

Uchwała nr. XV/187/2012 z 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – w miejscowości Bartne

Uchwała nr. XV/188/2012 z 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – w miejscowości Bartne

Uchwała nr. XIX/239/2013 z 18 lutego 2013 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – część działki Nr 148/2 we wsi Małastów

Uchwała nr. XIX/240/2013 z 18 lutego 2013 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – część działki Nr 70/1 we wsi Bodaki

Uchwała nr. XXIII/318/2013 z 25 września 2013 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – działka Nr 78/2 w miejscowości Krzywa

Uchwała nr. XXIII/319/2013 z 25 września 2013 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – działka Nr 76/3 w miejscowości Krzywa

Uchwała nr. XXVII/384/2014 z 24 marca 2014 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – w miejscowości Wołowiec

Uchwała nr. XXVIII/399/2014 z 29 maja 2014 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – w miejscowości Sękowa

Uchwała II/16/2014 z 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – część działki Nr 25/2 we wsi Bartne

Uchwała II/17/2014 z 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp Gminy Sękowa – działka Nr 695/7 we wsi Małastów

Uchwała II/18/2014 z 29 grudnia 2014 w sprawie mpzp Gminy Sękowa dla terenu położonego w miejscowości Wapienne

 

 

Skip to content