Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Bliżej samodzielności

 

blizej


Bliższych informacji na temat udziału w projekcie udziela

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej

38 – 307 Sękowa 252

tel.  18/35 18 010

tel. 18/354 03 15