Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rachunki bankowe Urzędu Gminy

Obsługę Bankową Budżetu Gminy Sękowa prowadzi Bank Spółdzielczy w Gorlicach o/ Sękowa

Od wpłat na niżej wymienione rachunki – BANK NIE POBIERA PROWIZJI

 

Wpłaty podatków:

– u Sołtysów

– w kasie Urzędu Gminy Sękowa – pon: w godz 8:00 – 13:00

w pozostałe dni od 7:30 – 13:00

– bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego – na rachunek Urzędu Gminy Sękowa o numerze;

93 8795 0005 2001 0021 9079 0001

 

Opłaty za wywóz śmieci można dokonywać

– u Sołtysów

– w Kasie Urzędu Gminy Sękowa w godzinach w/w.

– bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego – na rachunek GZGK w Sękowej o numerze

51 8795 0005 2001 0000 1430 0004

 

Opłaty za ścieki i wodę można wpłacać

– u Sołtysów

– w kasie Urzędu Gminy Sękowa

– bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego – na rachunek GZGK w Sękowej o numerze

35 8795 0005 2001 0000 1430 0001

 

 Wpłaty wadium

 

 85 8795 0005 2001 0021 9095 0001

 

 

 

 

Skip to content