Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Scalanie gruntów

AKTUALNE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SCALEŃ W SĘKOWEJ:

Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalania

Decyzja Wojewody Małopolskiego

 Celem scalenia gruntów jest:

– tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych

– racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów

– dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Scalanie gruntów daje możliwość zamiany i łączenia działek, uporządkowanie granic działek oraz pozwala na modernizację geodezyjnych rejestrów publicznych.

Realizacja procesu scalenia gruntów obejmuje :

  1. Opracowanie projektu scalenia ( dokumentacji geodezyjno-prawnej )
  2. Zagospodarowanie poscaleniowe ( budowa i modernizacja dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych , rekultywacja gruntów oraz realizacja innych niezbędnych zabiegów )

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, publicznych środków wspólnotowych lub innych środków publicznych. Gmina Sękowa będzie pełnić rolę pomocniczą w realizacji tego zamierzenia.

Dokumenty do pobrania:

ULOTKA INFORMACYJNA.PDF


SCALANIE w SĘKOWEJ:

Postępowaniem scaleniowym objęty został cały obręb geodezyjny (wieś) Sękowa.

Przewidywany koszt postępowania scaleniowego w tym obrębie opiewa na kwotę – 3 862 486,70zł., natomiast zagospodarowania poscaleniowego – 9 645 997,00zł. co daje łącznie kwotę 13 508 483,70zł z czego 63,63% tj.  8 595 448zł.  będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym   obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów wynosi  68,61%. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi  1157,7920 ha.  Ogólna liczka działek przed scaleniem – 5663
Na etapie poscaleniowym w Sękowej wybudowanych zostanie 76 km dróg, w tym 5,5 km całkowicie nowych i 70,53 km przebudowanych.
Jednostką upoważnioną do wykonywania prac scaleniowych w Sękowej jest Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie.


NUMERY KONTAKTOWE:

Kontakt do Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o.
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów

tel. 0 14 626 83 70
sekretariat@mbgitr.pl
geodezja@mbgitr.pl

pn-pt. 7:30 – 15:30

Kierownik pracowni geodezji
Geodeta projektant urządzeń rolnych mgr inż. Bartłomiej Piwek
e-mail: geodezja@mbgitr.pl

Kierownik pracowni klasyfikacji gruntów
mgr inż. Barbara Bobko
e-mail: klasyfikacja@mbgitr.pl

Kontakt do Starostwa Powiatowego w Gorlicach:
Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Krystyna Wachowicz
Tel.(0 18) 3548745
e-mail: gn@powiatgorlicki.pl

Kontakt do Urzędu Gminy Sękowa
mgr Justyna Świerz
(018) 3518016 wew.25
e-mail: justyna@sekowa.pl

Skip to content