Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Usuwanie azbestu z terenu gminy Sękowa

Azbest, z uwagi na swoje zalety techniczne, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych. Jednak chorobotwórcze działanie azbestu przekreśla jego dalsze używanie a odpady zawierające azbest trwale  zanieczyszczają środowisko naturalne i stwarzają realne zagrożenie
dla zdrowia ludzi i zwierząt przede wszystkim poprzez skażenie powietrza pyłami azbestowymi.
W ramach „Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Sękowa za kwotę 49 834,22 zł usunęła 104,87 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 16973,46 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 24247,79 zł.

Koszt kwalifikowany zadania: 48495,59 zł

Środki własne gminy Sękowa  8612,97 zł

 

Skip to content