Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa

Gmina Sękowa realizuje projekt:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sękowa”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Gminy Sękowa przy wzięciu pod uwagę aspektów ekologicznych, oszczędności zużywanej energii i kosztów utrzymania w obiektach użyteczności publicznej, a także z uwzględnieniem rozwoju estetyki przestrzeni publicznej i tworzeniem warunków do rozwoju publicznej oferty, edukacyjnej i społecznej.

 

W ramach projektu  pracom termomodernizacyjnym zostanie podany budynek:

  1. Szkoły podstawowej w Sękowej – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu wewnętrznego, wymiana stolarki okiennej, rozbudowa instalacji PV,

wzmocnienie i naprawa dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego.

  1. Szkoły podstawowej w Bodakach – modernizację instalacji co i cwu wraz z wymianą źródła ciepła z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze/woda, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu wewnętrznego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji oświetlenia, montaż instalacji PV.
  2. Świetlicy w Ropicy Górnej – modernizacja systemu grzewczego – zastosowanie pompy ciepła powietrze powietrze oraz kotła kondensacyjnego jako szczytowe źródło ciepła, ocieplenie stropu wewnętrznego, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej – zastosowanie pompy ciepła powietrze/powietrze, kotła gazowego jako źródła szczytowego, dostosowanie instalacji do nowej kotłowni, wymiana oświetlenia na ledowe.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 2 101 069,65 zł

Dofinansowanie: 1 665 136,79 zł (90% kosztów kwalifikowalnych) w tym:

współfinansowanie UE: 1 665 136,79 zł


Linki do artykułów:

 

http://www.sekowa.pl/strefa_mieszkanca/termomodernizacja-budynku-uzytecznosci-publicznej/

 

http://www.sekowa.pl/strefa_mieszkanca/29783/

 

http://www.sekowa.pl/strefa_mieszkanca/termomodernizacja-budynku-szkoly-podstawowej-w-sekowej/

 

film

https://www.gorlice.tv/artykul/4352,termomodernizacja-obiektow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-sekowa

Skip to content