Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

31/10/2023 Autor: admin_2

W miniony wtorek tj. 31.10.2023 roku Pani Wójt Małgorzata Małuch wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Katarzyną Rak-Wachowską podpisała kolejną umowę na termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Sękowa, tym razem dotyczącą budynku świetlicy w Ropicy Górnej. Wykonawcę reprezentował Pan Mateusz Rzemiński, prowadzący działalność pod firmą Mateusz Rzemiński – Firma Budowlana BUDIMAT, z siedzibą Biała Niżna 465, 33-330 Grybów. Firma ta, wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zaoferowała wykonanie zaplanowanej termomodernizacji za kwotę 318 372,65 zł brutto.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie – termomodernizacji budynku świetlicy w Ropicy Górnej oraz montażu OZE – pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Termin wykonania zadania ustalono na 15.12.2023 r.

 

Nazwa zamówienia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W ROPICY GÓRNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SĘKOWA”

Zamówienie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Skip to content