Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodakach

18/10/2023 Autor: admin_2

W dniu 18.10.2023 r.  Gmina Sękowa reprezentowana przez Panią Wójt Małgorzatę Małuch przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Katarzyny Rak-Wachowskiej podpisała umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bodakach. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek, Os. 1000-lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz, który zaoferował wykonanie zaplanowanej termomodernizacji za kwotę 798 422,26 zł brutto. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Bogdan Romanek.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie – termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bodakach oraz montażu OZE – pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 15.12.2023r.

 

Nazwa zamówienia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BODAKACH W RAMACH PROJEKTU PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SĘKOWA”

Zamówienie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Skip to content