Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej.

13/10/2023 Autor: admin_2

W dniu 12.10.2023 r.  Gmina Sękowa podpisała umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej. Ze strony gminy umowę podpisała Pani Wójt Małgorzata Małuch ze Skarbnikiem Gminy Panią Katarzyną Rak-Wachowską, zaś wykonawcę reprezentował Pan Krzysztof Pyzik. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Zakład Usługowy „Budimar II” Krzysztof Pyzik, Strzeszyn 111, 38-340 Strzeszyn, który za kwotę 753 000,00 zł brutto zaoferował wykonanie zaplanowanej termomodernizacji.

Przedmiotem umowy jest remont – termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej i w Sękowej oraz montaż OZE – paneli fotowoltaicznych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 15.12.2023r.

 

Nazwa zamówienia:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SĘKOWA”

Zamówienie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Skip to content