Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

Gmina Sękowa w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej realizuje projekt pn.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej na obszarze gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Gorlickiej  poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji budynków użyteczności z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 23 701 744,77 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 14 155 574,37 zł

 

Efektem realizacji projektu będzie termomodernizacja 39 budynków użyteczności publicznej, w tym montaż 20 pomp ciepła oraz 19 instalacji fotowoltaicznych.

W ramach projektu Gmina Sękowa za kwotę 2 379 848,37 zł przeprowadzi modernizację energetyczną:

  1. Urzędu Gminy w Sękowej,
  2. Przedszkola w Ropicy Górnej,
  3. Szkoły Podstawowej w Siarach,
  4. Szkoły Podstawowej w Męcinie Wielkiej.
Skip to content