Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA II STOPIEŃ

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej

Tragiczna śmierć Prezydenta Adamowicza

Wciąż trudno uwierzyć w to, co się wydarzyło w Gdańsku. Odszedł wyjątkowy Prezydent służący mieszkańcom swojego ukochanego miasta. Odszedł jeden z nas samorządowców. Pozostaje pustka, niedowierzanie… Łączymy się w bólu i modlitwie z rodziną i bliskimi Prezydenta Pawła Adamowicza oraz wszystkimi Polakami.

Czytaj więcej

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sękowa

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Sękowa, zapewniając czystość i porządek na swoim terenie obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości od 20 km/h, do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.

Czytaj więcej

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków

Od 21 stycznia 2019 do 04 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Spotkanie Noworoczne 2019

Wójt gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Sękowa serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 21 stycznia 2019 r. Szczegóły na plakacie

Czytaj więcej