Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dzień Kobiet i Mężczyzn

Gminny Dzień Kobiet & Mężczyzn w Sękowej w tym roku należał do wyjątkowych. Wszystko za sprawą Kabaretu z Konopi. Wybór okazał się bardzo trafny. Dyrektor Iwona Tumidajewicz powitała wszystkich przybyłych gości oraz cytujac Juliana Tuwima podkreśliła …

Czytaj więcej

Dzień Sołtysa

11 marca sołtysi i sołtyski z całego kraju obchodzą swoje święto. Dla nich to wyjątkowy dzień w roku, bo ich praca i zaangażowanie w działalność na rzecz wsi zostaje doceniona. Choć, oczywiście, doceniana powinna być każdego dnia.

Czytaj więcej

Gmina Otwarta na Inwestycje

3 marca 2020 r. w Lublinie Wójt Gminy Sękowa odebrała wyróżnienie ” Gmina otwarta na inwestycje”. To wspaniałe wyróżnienie zostało przyznane w związku ze wsparciem Gminy Sękowa inwestycji dotyczących rozbudowy sieci teleinformatycznych.

Czytaj więcej

XIII Sesja Rady Gminy Sękowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XIII S E S J Ę  Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 9 marca 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej remizy OSP Sękowa, na którą zapraszam.

Czytaj więcej

Rozwój pszczelarstwa przy wsparciu uczenia się przez całe życie

Partnerem wiodącym projektu jest organizacja pozarządowa ze Słowacji „Ondava pre život”,  która wraz Karpackim  Związkiem Pszczelarzy w Nowym Sączu w imieniu którego działa koło Pszczelarzy w Sękowej i Gmina Sękowa wspólnie realizują projekt transgraniczny, którego celem jest kształcenie osób zainteresowanych pszczelarstwem na Słowacji.

Czytaj więcej

IV edycja „Do Upadłego”

Nadleśnictwo Gorlice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa było organizatorem IV edycji imprezy rekreacyjno-sportowej w narciarstwie klasycznym o nazwie „Do Upadłego…”.

Czytaj więcej

Promesa na edukację

W ubiegłym roku Gmina Sękowa ze Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa z Biecza złożyła swój wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Czytaj więcej

Informacja GUS ws badań ankietowych i Spisu Rolnego

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe.
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.

Czytaj więcej