Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Małopolski e-Senior

We wtorek 28 maja, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów seniorom, którzy ukończyli szkolenie w ramach projektu „Małopolski e-Senior”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymał nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas spotkań wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Czytaj więcej

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Małastowie

W dniu 27.05.2019 r. Gmina Sękowa podpisała umowę na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje wykonanie budynku zaplecza rekreacyjno-socjalnego przy wyciągu narciarskim w Małastowie oraz zagospodarowanie terenu boiska w Małastowie, w tym oświetlenie i mała architektura.

Czytaj więcej

Zawody biegowe Perły Małopolski – Wapienne 25 -26 maj

Już w ten weekend po raz trzeci zawitają do Wapiennego zawody biegowe Perły Małopolski. Perły Małopolski – to cykl wydarzeń o charakterze sportowym organizowany od 2013 roku w województwie małopolskim. Impreza ta ma na celu połączenie rywalizacji sportowej na wysokim poziomie z formą rodzinnego pikniku w najładniejszych miejscach Małopolski.

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 0:1

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

Czytaj więcej