Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Plan zadań ochronnych

Urząd Gminy Sękowa informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 : Źródliska Wisłoki PLH120057, położonego na terenie gminy Sękowa oraz przystąpił do rozpoczęcia konsultacji społecznych ww. projektu.

Czytaj więcej

EKO warsztaty

Gmina Sękowa w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii organizuje Eko warsztaty dla społeczności szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej.

Czytaj więcej

Bal Andrzejkowy

Organizatorzy serdecznie zapraszają na Andrzejkowy Bal pod patronatem Radnych Gminy Sękowa, szczegóły na plakacie

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

W miniony wtorek tj. 31.10.2023 roku Pani Wójt Małgorzata Małuch wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Katarzyną Rak-Wachowską podpisała kolejną umowę na termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Sękowa, tym razem dotyczącą budynku świetlicy w Ropicy Górnej.

Czytaj więcej

BEZPŁATNE CZIPOWANIE PSÓW W GMINIE SĘKOWA

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2023 r., wczorajszego wieczoru w miejscowości Siary odbyła się już druga akcja bezpłatnego czipowania psów prowadzona przez Urząd Gminy Sękowa.

Czytaj więcej
Skip to content