Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

VIII Sesja Rady Gminy Sękowa

Przedmiotem obrad ostatniej sesji, oprócz punktów stałych, były między innymi sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami. Radni przyjęli zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Małastów.

Czytaj więcej

Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego

W dniu 19 lipca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy P. Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego i P. Marii Gubała – Starosty Powiatu Gorlickiego, które zaowocowało podpisaniem porozumienia dot. wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego. Porozumienie zostało podpisane przez burmistrzów i wójtów gmin powiatu, ze.

Czytaj więcej

Geotermia coraz bliżej

W dniu 12.07.2019 r. Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa oraz Piotr Długosz – Prezes Zarządu firmy PRO-INVEST SOLUTIONS Sp. z o.o., Sp. k. z Krakowa podpisali umowę na pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”

Czytaj więcej

MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE – OWCZARY

W niedzielę 14 lipca 2019 r. w Cerkwii Pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach odbyła się kolejna edycja festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Tym razem mieliśmy okazję podziwiać kunszt wybitnej artystki młodego pokolenia Wiktorii Szubelak, która zaprezentowała się w programie CHOPINspired. Bardzo licznie przybyłych widzów przywitali: ks. Jacek Piróg Proboszcz Parafii w Sękowej – gospodarz obiektu, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń oraz Radna Sejmiku Małopolskiego Małgorzata Wójtowicz.

Czytaj więcej

Dzieje się w Krzywej…..

Z początkiem roku 2019 urodził się pomysł na łemkowskie muzykowanie w Chyży Hani. Moim marzeniem oprócz regionalnej kuchni dla gości, było stworzenie przystani, gdzie muzyka i tradycyjne dźwięki regionu będą miały swoje ważne miejsce. Stało się. ŁemkoGranie 13.07.2019 pod chyżą było wyjątkowym popołudniem. Zagrali i zatańczyli Lemkiwskij Pertenyk ¬ działający przy Zjednoczeniu Łemków zespół folklorystyczny z Gładyszowa (kierownik: Wiktoria Hojsak i choreografia Oksana Bajos). Zarówno dzieci jak i młodzież prezentowały naprawdę wysoki poziom artystyczny.

Czytaj więcej

XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny za nami

XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny ,, Świat pod Kyczerą” zawitał  do Sękowej. Gościliśmy zespoły z Hiszpanii , Ukrainy, Albanii, Serbii oraz z Polski Kyczere. Festiwal rozpoczęto hymnem festiwalowym. Dyrektor GOK Iwona Tumidajewicz przywitała zaproszonych gości w osobach Radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwigi Wójtowicz, Starosty Powiatu Gorlickiego Marii Gubała, Członka Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Mirosławy Kopystiańskiej, Wojta Gminy Sękowa Małgorzaty Małuch wraz z przewodniczącym Rady Gminy Sękowa Bogusławem Moroniem oraz księdzem proboszczem Jackiem  Pirogiem.

Czytaj więcej