Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sprawy finansowe, deklaracje podatkowe

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2024 R.

 

Wójt Gminy Sękowa przedstawia poniżej zestawienie stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy Sękowa w 2024 roku.

 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA BUDYNKÓW

Nazwa

Stawka uchwalona 2024

Jednostka miary

Mieszkalnych

1,08

m2

Pod obrót materiałem siewnym

14,77

m2

Pod działalność gospodarczą

24,09

m2

Pozostałe budynki

6,57

m2

Działalność gospodarcza – usługi zdrowotne

6,18

m2

 

 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA GRUNTÓW

Nazwa

Stawka uchwalona 2024

Jednostka miary

Inny grunt opodatkowany

0,43

m2

Z działalnością gospodarczą

1,10

m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych

6,35

ha

Niezabudowany objęty obszarem rewitalizacji

4,09

m2

 

 1. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075 zł.
 2. Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 448,15 zł.
 3. Stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Sękowa przypomina o obowiązku złożenia deklaracji podatkowych
w nieprzekraczalnych terminach (liczy się data wpływu do urzędu):

 • Deklaracja na podatek rolny w terminie do 15 stycznia 2024 r;
 • Deklaracja na podatek leśny w terminie do 15 stycznia 2024 r;
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych można pobrać na Portalu Podatkowym

 


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

PROCEDURA ZWROTU

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Sękowa, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

 

Skip to content