Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wzmocnienie oferty turystycznej powiatu gorlickiego

„Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”

Źródło współfinansowania: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów

Przedmiotem projektu partnerskiego  jest :

 MIASTO GORLICE:

Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego

Roboty budowlane – budowa wyciągu talerzowego

Zakup środków trwałych: armatki śnieżne 2 szt.,flary, fotokomórki, bramki–1 kpl., pompa głębinowa, orurowanie 85 m+3 hydranty

Rozbudowa Snow Parku

Zakup środków trwałych: Budowa mini snow parku (zimowy plac zabaw dla dzieci) –

Infrastruktura uzupełniająca

Zakup środków trwałych– kontener sanitarny

Roboty budowlane –budowa oświetlenia wyciągu narciarskiego, wiaty do przechowywania sprzętu, utwardzenie parkingu

GMINA SĘKOWA

Rozbudowa Snowparku

Zakup środków trwałych:

-tor transportowy 120m x 75cm

-tor igielitowy z 2 zakrętami i wyposażeniem

-tor transportowy 70m x 60cm

Infrastruktura uzupełniająca

Roboty budowlane- budowa wiaty ze stanowiskiem grillowym

Roboty budowlane- budowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu boiska rekreacyjnego

Koszty całkowite: dla wszystkich partnerów  3 402 714,51

Poziom dofinansowania: 67,50%

Planowany okres realizacji projektu: od 30-11-2016 do 30-06-2019

Status projektu: Projekt na etapie realizacji

 


Zdjęcia z realizacji projektu

Linki do artykułów:

KINO SAMOCHODOWE – TERAZ ALBO NIGDY

Sękowskie wianki

Polana Małastowska

Skip to content