Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Prace konserwatorskie na cmentarzu nr 60 i 66 w Małastowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

W ostatnich kilku latach stan zachowania cmentarzy z I wojny światowej nr 60 i 66 w Małastowie uległ znacznemu pogorszeniu. Pozyskanie niezbędnych środków finansowych na remont zabytkowej gontyny na cmentarzu nr 60 oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla przyszłych prac na cmentarzu nr 66 było koniecznością. Początkiem  czerwca bieżącego roku Pani Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała umowy o dofinansowanie prac remontowych:

na cmentarz nr 60 –  Zadanie pn. „Prace konserwatorskie na cmentarzu nr 60 w Małastowie
o wartości 122 938,96 zł  w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
85 000,00 zł ze środków Wojewody Małopolskiego i Gminy Sękowa 37 938,96

na cmentarz nr 66 – Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 66 w Małastowie, gmina Sękowa o wartości
40 597,36 zł w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28 000,00 zł środków Wojewody Małopolskiego i Gminy Sękowa 12 597,36

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Skip to content