Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Scalanie – Siary

AKTUALNE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SCALEŃ W SIARACH:

 Celem scalenia gruntów jest:

– tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych

– racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów

– dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Scalanie gruntów daje możliwość zamiany i łączenia działek, uporządkowanie granic działek oraz pozwala na modernizację geodezyjnych rejestrów publicznych.

Realizacja procesu scalenia gruntów obejmuje :

  1. Opracowanie projektu scalenia ( dokumentacji geodezyjno-prawnej )
  2. Zagospodarowanie poscaleniowe ( budowa i modernizacja dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych , rekultywacja gruntów oraz realizacja innych niezbędnych zabiegów )

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, publicznych środków wspólnotowych lub innych środków publicznych. Gmina Sękowa będzie pełnić rolę pomocniczą w realizacji tego zamierzenia.

Dokumenty do pobrania:

ULOTKA INFORMACYJNA.PDF


NUMERY KONTAKTOWE:

Aneta Hec – Wałęga

Monika Starczyńska
Tel.(0 18) 3548745
e-mail: gn@powiatgorlicki.pl

Kontakt do Urzędu Gminy Sękowa
mgr Justyna Świerz
(018) 3518016 wew.25
e-mail: justyna@sekowa.pl

Skip to content