Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Historia znana i nieznana

Tytuł projektu: „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza História známa i neznáma – pamätník I. svetovej vojny poľskoslovenského Pohraničia”

 

Partner wiodący:  Gmina Sękowa

Partner projektu:  Obec Nizna Polianka

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą gminami w Polsce Sękowai na Słowacji Niźna Polanka. Naszym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej po obu stronach granicy polsko-słowackiej w oparciu o wspólną historie i losy wielu rodzin uwikłanych w działania wojenne którzy do dziś szukają swoich przodków na pobliskich cmentarzach. Projekt bude realizovaný medzi dvoma vedľa seba susediacimi uzemnymi jednotkami v Poľsku a na Slovensku. Naším hlavným cieľom je integrovať miestnej komunity na oboch stranách poľskoslovenskeho pohranicia na základe spoločnej histórie a osudu mnohých rodín zapojených do vojny, ktorí stále hľadajú svojich predkov na neďalekej cintorínov.
Cele projektu:
Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości poprzez budowę ścieżki historycznej i organizacje rekonstrukcji na polsko- słowackim pograniczu Využitie prírodného a kultúrneho dedičstva na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity Využívajúceho historický a kultúrny odkaz poľsko – slovenského pohraničia
Tworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego oraz warunków do prezentacji lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego Vytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu poľsko-slovenskeho pohranicia a podmienky pre prezentáciu miestneho kultúrneho a historického dedičstva
Umacnianie bezpośrednich kontaktów między społecznością polską i słowacką. Posilnenie priame kontakty medzi poľštiny a slovenčiny.
Planowane efekty projektu:
Planujemy odtworzenie autentycznych okopów i stanowisk strzelniczych będących dodatkową atrakcją związaną z I wojną św.
Zaplanowana ekspozycja, będzie w formie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej w Sękowej w miejscu gdzie istnieją autentyczne z przed 100 laty okopy
Plánujeme obnoviť pôvodne voj. zakopy a palebné postavenie co pridáva príťažlivosť spojená s prvou sv.vojnou.
Plánovaná výstava bude vo forme vzdelávacej dráhy nachádzajuca sa v Sękowa v mieste, kde existujú povodne zákopy spred 100 rokov
W ramach projektu planujemy odtworzenie 2 najważniejszych wydarzeń I woj. św. na polsko słowackim pograniczu: rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami” maj 2018 w Polsce oraz rekonstrukcji bitwy „O wzgórze Kastielik” na Słowacji wrzesień 2017 Plánom projektu je obnoviť dve najdôležitejšie udalosti z 1. sv. voj. Na poľskom slovenskom pomedzí: rekonštrukcia „Bitky o Gorlice” v 05. 2018 v Poľsku a rekonštrukcie bitky „O kopec Kaštelik” na Slovensku v 09. 2017

Okres realizacji projektu  06-2017 – 05-2018

Wartość projektu-  63 025,20 € w tym  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 53 571,42 €   tj. 85%

Działania projektowe

Zapraszamy na rekonstrukcje do Niznej Polianki (powiat Bardejov, Republika Słowacka)

Rozpoczęliśmy realizacje wspólnego projektu transgranicznego. Jednym z pierwszych wydarzeń w ramach projektu jest rekonstrukcja bitwy o wzgórze Kastielik w Niznej Poliance

Już teraz zapraszamy na rekonstrukcję  30 września 2017 Nizna polanka Słowacja.

PLAKAT PL

PLAKAT SK

Zaproszenie:  PL  SK

Filmowa zapowiedź rekonstrukcji

 

Zapowiedz Niżna Polianka

 

 

Rekonstrukcja Nizna Polianka – relacja

Relacja filmowa: (fragment od 10:20 do 12:13)

Link 1
https://uloz.to/!Zfz6LDxNCxuC/ww1-17-11-9-yt-1-mp4

Link 2
https://uloz.to/smazat/!Zfz6LDxNCxuC/2166716530749269248

Link 3

http://www.kvhbeskydy.sk/uspesne-podujatie-karpaty-19141915-nizna-polianka-2017/

Rozhlas a televízia Slovenska – relácia Ahoj Slovensko:
https://www.youtube.com/watch?v=rxqnWeejNxo

Prezentačné video:
https://www.youtube.com/watch?v=hxA_cERQ7ws&t=7s

 

Ścieżka przyrodniczo historyczna, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji ścieżki

Celem tych, przeważnie ziemnych budowli  była przede wszystkim ochrona własnych żołnierzy. Wysunięte pozycje dawały także lepsze warunki do przeprowadzenia ataku. Obecnie teren ten jest porośnięty lasem ale ponad 100 lat temu było to otwarte pole.  Wykonanie okopów, ich umocnienie i wykończenie uzależnione było od wielu czynników. Podstawową kwestią stawał się czas jaki można było poświecić ich przygotowaniu (czyli czy okopujący się byli pod stałym i silnym ostrzałem przeciwnika, czy też mogli je wykonać spokojnie, bez presji bezpośredniego zagrożenia życia). Ważne też było naturalne ukształtowanie terenu. Ważny stawał się rodzaj podłoża. Inaczej budowano okopy na terenach piaszczystych, inaczej w glinie, jeszcze inaczej na terenach gdzie w ziemi było sporo kamieni (żwiru) czy okruchów skalnych. Wydrążenie dołków w tym ostatnim rodzaju podłoża było najcięższe fizycznie i technicznie. Ale pozyskane podczas kopania kamienie czy kawałki skał stanowiły doskonałe wzmocnienie przedpiersia okopu. Taką specyfiką wykazywały się  np. okopy na Ziemi Sękowskiej.

Linie okopów ciągnęły się na znacznych odcinkach,  Istotne także było, szczególnie w okresie dłuższego, kilkumiesięcznego przebywania w terenie, tak jak miało to miejsce w Beskidzie Niskim, czy okopy znajdowały się na obszarach gdzie podchodziły wody gruntowe. Albo czy znajdowały się w dawnych dorzeczach, lub przy korytach rzek. Wtedy istniało ciągłe zagrożenie zalewania. To także w naszym regionie stawało się zmorą dla żołnierzy. Same korytarze szalowano i zabezpieczano przed osuwaniem ziemi. Wykorzystywano do tego żerdzie, lub co najbardziej pożądane -deski. Szczególnym przykładem bezwzględnego zdobywania przez żołnierzy materiału budowlanego do wzmocnienia okopów stało się rozebranie ścian XVI-wiecznego, unikatowego kościółka w Sękowej. Ściany okopów zabezpieczane były także faszyną, czyli wikliną lub gałęziami. Sposób ten również znalazł zastosowanie w Sękowej, szczególnie tam gdzie budowano przy Sękówce.

Powstałe w ramach projektu ścieżki mają zobrazować charakterystykę działań wojennych, budowę okopów.

REKONSTRUKCJA W SĘKOWEJ

Zapraszamy do Sękowej na rekonstrukcje bitwy pod Gorlicami 29 kwiecień godzina 15:00  – Pańskie Pola naprzeciw kompleksu sportowo rekreacyjnego w Sękowej .  Będzie to drugie wydarzenie w ramach wspólnego projektu transgranicznego „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza.

Zapraszamy do wspólnego uczczenia ważnej dla mieszkańców regionu Gorlic uroczystości 103 rocznicy bitwy pod Gorlicami

POGLĄDOWA MAPA POLA BITWY

Dokumenty do pobrania:

PLAKAT /PL/

PLAKAT /SK/

ZAPROSZENIE /PL/ strona 1  strona 2

ZAPROSZENIE /SK/ strona 1  strona 2

JEDNODNIÓWKA FRONTOWA PLjednodniówka

JEDNODNIÓWKA FRONTOWA SK

Audycja – RADIO ZŁOTE PRZEBOJE

 

29 kwietnia w Sękowej odbyła się  „Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami” która była realizowana w ramach projektu partnerskiego Gminy Sękowa i Niznej Polanki „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza Históriaznáma i neznáma – pamätník I. svetovejvojnypoľskoslovenskéhopohraničia.

103 lata temu doszło do jednej z największych bitew I wojny światowej – ,,Bitwy pod Gorlicami”. Rekonstrukcja rozpoczęła się o godz. 15.00 wspólną modlitwą ekumeniczną za poległych prowadzoną w obrządku rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim. Wartość dodaną uzyskaną poprzez działania projektowe jest integracja społeczności lokalnej w Polsce i na Słowacji w oparciu o wspólną historie i losy wielu rodaków którzy walczyli często przeciwko sobie w armiach zaborców.  Bratobójcza wojna pozostawiła wiele cmentarzy na Polsko-Słowackim pograniczu budzących zainteresowanie obecnych turystów.  Szczególnie duże zainteresowanie i emocje wzbudza  rekonstrukcja wśród tych których przodkowie brali udział w działaniach wojennych pod Gorlicami. Wielu uczestników odwiedza cmentarze w poszukiwaniu swoich rodaków często przodków. Wspólna realizacja projektu wpłynęła na wymianę doświadczeń przy organizacji widowiska a także wymianę zapisów historycznych starych fotografii, materiałów źródłowych.  Szczególnie ważnym elementem wspólnego projektu było zwrócenie uwagi ówczesnego turysty i widza na wydarzeniach historycznych. Rekonstrukcja będąca żywą lekcją historii stanowi świetne źródło wiedzy historycznej a zarazem przestrogę przed działaniami wojennymi w przyszłości. Głównym organizatorem rekonstrukcji były organizacje pozarządowe które zrzeszają pasjonatów z całej Polski a także  Europy.
W rekonstrukcji uczestniczyło około 150 rekonstruktorów z 20 grup z całej Polski a także z Rosji – Kaliningrad, Czech i Słowacji. (GRH “Gorlice 1915”, Fordy T, SRH Wrzesień 39 sekcja I – wojenna, GRH 69 Riazański Pułk Piechoty, Dzika Dywizja, GRH Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów – Rzeszów, Stowarzyszenie Historyczne im. 7 pułku Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa, SH LIR 32, GRH Strzelcy Mszczonów, KVH Karpaty Snina – Słowacja, GRH IR 155 pp, GRH II Brygada Legionów Polskich, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Artyleria, 114 Nowotorski Pułk Piechoty z Kaliningradu, 14 Pułk Strzelców Syberyjskich Przasnysz, Projekt Alpenrot, SHR Marienburg (IR 152), Stowarzyszenie Historyczne Pionierzy 40 pp “Dzieci Lwowskich”, (21 Muromski Pułk Piechoty) i GRH 56 pp Wadowice.

Rekonstrukcja  Bitwy pod Gorlicami  zorganizowana głównie przez GRH “Gorlice 1915” ukazała  epizod z 2 maja 2015 r. kiedy to wojska austro-węgierskie i niemieckie pokonały armię rosyjską. Bitwa ta jest uważana za jedną z najważniejszych bitew frontu wschodniego I wojny światowej o czym mogli się przekonać widzowie rekonstrukcji. Dla Polaków ta btwa miała szczególne znaczenie bowiem osłabienie zaborców wpłynęło bezpośrednio na odzyskanie przez Polske niepodległości. Dla Polaków ta rekonstrukcja była szczególna była to bowiem rocznica 100 lecia odzyskania niepodległości. Komentatorem  i przewodnikiem historycznym widowiska był dr hab. Andrzej Olejko specjalizujący się w historii wojskowości. Po rekonstrukcji można było przyjrzeć się życiu obozowemu – zajrzeć do sztabu, lazaretu, okopów i oczywiście poszukać łusek po wystrzelonych nabojach, a także skosztować wojskowego jadła.

Rekonstrukcja przygotowywana została w ramach projektu transgranicznego „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza”.

Projekt jest współfinansowany z  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Gminy Sękowa i Euroregionu Karpaty.

Wideo relacje:

RELACJA GORLICE.TV

 

Skip to content