Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Historia znana i nieznana

Tytuł projektu: „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza História známa i neznáma – pamätník I. svetovej vojny poľskoslovenského Pohraničia”

 

Partner wiodący:  Gmina Sękowa

Partner projektu:  Obec Nizna Polianka

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą gminami w Polsce Sękowai na Słowacji Niźna Polanka. Naszym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej po obu stronach granicy polsko-słowackiej w oparciu o wspólną historie i losy wielu rodzin uwikłanych w działania wojenne którzy do dziś szukają swoich przodków na pobliskich cmentarzach. Projekt bude realizovaný medzi dvoma vedľa seba susediacimi uzemnymi jednotkami v Poľsku a na Slovensku. Naším hlavným cieľom je integrovať miestnej komunity na oboch stranách poľskoslovenskeho pohranicia na základe spoločnej histórie a osudu mnohých rodín zapojených do vojny, ktorí stále hľadajú svojich predkov na neďalekej cintorínov.
Cele projektu:
Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości poprzez budowę ścieżki historycznej i organizacje rekonstrukcji na polsko- słowackim pograniczu Využitie prírodného a kultúrneho dedičstva na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity Využívajúceho historický a kultúrny odkaz poľsko – slovenského pohraničia
Tworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego oraz warunków do prezentacji lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego Vytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu poľsko-slovenskeho pohranicia a podmienky pre prezentáciu miestneho kultúrneho a historického dedičstva
Umacnianie bezpośrednich kontaktów między społecznością polską i słowacką. Posilnenie priame kontakty medzi poľštiny a slovenčiny.
Planowane efekty projektu:
Planujemy odtworzenie autentycznych okopów i stanowisk strzelniczych będących dodatkową atrakcją związaną z I wojną św.
Zaplanowana ekspozycja, będzie w formie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej w Sękowej w miejscu gdzie istnieją autentyczne z przed 100 laty okopy
Plánujeme obnoviť pôvodne voj. zakopy a palebné postavenie co pridáva príťažlivosť spojená s prvou sv.vojnou.
Plánovaná výstava bude vo forme vzdelávacej dráhy nachádzajuca sa v Sękowa v mieste, kde existujú povodne zákopy spred 100 rokov
W ramach projektu planujemy odtworzenie 2 najważniejszych wydarzeń I woj. św. na polsko słowackim pograniczu: rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami” maj 2018 w Polsce oraz rekonstrukcji bitwy „O wzgórze Kastielik” na Słowacji wrzesień 2017 Plánom projektu je obnoviť dve najdôležitejšie udalosti z 1. sv. voj. Na poľskom slovenskom pomedzí: rekonštrukcia „Bitky o Gorlice” v 05. 2018 v Poľsku a rekonštrukcie bitky „O kopec Kaštelik” na Slovensku v 09. 2017

Okres realizacji projektu  06-2017 – 05-2018

Wartość projektu-  63 025,20 € w tym  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 53 571,42 €   tj. 85%

Działania projektowe

Zapraszamy na rekonstrukcje do Niznej Polianki (powiat Bardejov, Republika Słowacka)

Rozpoczęliśmy realizacje wspólnego projektu transgranicznego. Jednym z pierwszych wydarzeń w ramach projektu jest rekonstrukcja bitwy o wzgórze Kastielik w Niznej Poliance

Już teraz zapraszamy na rekonstrukcję  30 września 2017 Nizna polanka Słowacja.

PLAKAT PL

PLAKAT SK

Zaproszenie:  PL  SK

Filmowa zapowiedź rekonstrukcji

Rekonstrukcja Nizna Polianka – relacja

Relacja filmowa: (fragment od 10:20 do 12:13)

Link 1
https://uloz.to/!Zfz6LDxNCxuC/ww1-17-11-9-yt-1-mp4

Link 2
https://uloz.to/smazat/!Zfz6LDxNCxuC/2166716530749269248

Link 3

http://www.kvhbeskydy.sk/uspesne-podujatie-karpaty-19141915-nizna-polianka-2017/

Rozhlas a televízia Slovenska – relácia Ahoj Slovensko:
https://www.youtube.com/watch?v=rxqnWeejNxo

Prezentačné video:
https://www.youtube.com/watch?v=hxA_cERQ7ws&t=7s

 

Ścieżka przyrodniczo historyczna, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji ścieżki

 

Zapraszamy do Sękowej na rekonstrukcje bitwy pod Gorlicami 29 kwiecień godzina 15:00  – Pańskie Pola naprzeciw kompleksu sportowo rekreacyjnego w Sękowej .  Będzie to drugie wydarzenie w ramach wspólnego projektu transgranicznego „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza.

Zapraszamy do wspólnego uczczenia ważnej dla mieszkańców regionu Gorlic uroczystości 103 rocznicy bitwy pod Gorlicami