Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Struktura urzędu

Wójt Gminy Sękowa:
mgr inż. Małgorzata Małuch

18 3518 016 wew. 72

18 3518 017 wew. 72

 

email: wojt@sekowa.pl
Przyjmuje strony w poniedziałki
w godzinach 8:00 – 10:00

  ……………….. wojt1

.

Sekretarz Gminy:
mgr Michał Diduch
kierownik Referatu Społeczno – Administracyjnego

18 3518 016 wew. 71
18 3518 017 wew. 71

lub

18 3519 071

email: sekretarz@sekowa.pl
Przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy Urzędu

Referat Finansowo Budżetowy
Skarbnik: mgr Katarzyna Rak-Wachowska, kierownik referatu

18 3519 074

lub

18 3518 016 wew. 74
18 3518 017 wew. 74

email: skarbnik@sekowa.pl

Główny księgowy: inż. Tomasz Apola

18 3519 075

lub

18 3518 016 wew. 75
18 3518 017 wew. 75

Stanowisko ds. obsługi kasy: mgr Justyna Drzymała
18 3519 075

lub

18 3518 016 wew. 75
18 3518 017 wew. 75

Stanowisko ds. księgowości budżetowej: mgr Ewelina Stawarska
18 3519 075

lub

18 3518 016 wew. 75
18 3518 017 wew. 75

Stanowisko ds. płac: mgr Mariola Szarowicz
18 3519 075

lub

18 3518 016 wew. 75
18 3518 017 wew. 75

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych: mgr inż. Anna Załęska
18 3519 077

lub

18 3518 016 wew. 77
|18 3518 017 wew. 77

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i ewidencji działalności gospodarczej: mgr Mateusz Ślęzak

18 3519 077

lub

18 3518 016 wew. 77
18 3518 017 wew. 77

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: mgr Renata Wojnarska
18 3519 065

lub

18 3518 016 wew. 65
18 3518 017 wew. 65

Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kierownik referatu prowadzący jednocześnie sprawy nieruchomości: mgr Justyna Świerz
18 3519 060

lub

18 3518 016 wew. 60
18 3518 017 wew. 60

Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku, gospodarki leśnej: mgr Magdalena Kimla
18 3519 063

lub

18 3518 016 wew. 63
18 3518 017 wew. 63

Stanowisko ds. planu zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, uzdrowiska i zabytków:
mgr  Katarzyna Wrzesińska:

18 3519 064

lub

18 3518 016 wew. 64
18 3518 017 wew. 64
(zastępstwo: inż. Maria Tomaszewska)

Stanowisko ds. ochrony powietrza, rolnictwa i programów ekologicznych (Ekodoradca):
mgr Benita Wojnarowicz (w zastępstwie Małgorzata Żmigrodzka)

 18 3519 063

lub

18 3518 016 wew. 63
18 3518 017 wew. 63

Stanowisko ds. zimowego utrzymania dróg i chodników, organizacja prac publicznych:
Jacek Przepióra

18 3519 064

lub

18 3518 016 wew. 64
18 3518 017 wew. 64

Stanowisko ds. infrastruktury drogowej i budownictwa
inż. Maria Tomaszewska

18 3519 064

lub

18 3518 016 wew. 64
18 3518 017 wew. 64

Stanowisko ds. bezpieczeństwa ludności, spraw wojskowych i obronnych, gospodarowania budynkami publicznymi i nieruchomościami
mgr Jan Szczepański

18 3519 062

lub

18 3518 016 wew. 62
18 3518 017 wew. 62

Referat  Społeczno – Administracyjny

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi kancelarii ogólnej oraz Rady Gminy: mgr Elżbieta Cucura

18 3519 70

lub

18 3518 016 wew. 70
18 3518 017 wew. 70

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych:  Helena Walewska – Przepióra
18 3519 65

lub

18 3518 016 wew. 65
18 3518 017 wew. 65

Stanowisko ds. informatyzacji gminy:  mgr Krzysztof Matusik
18 3519 78

lub

18 3518 016 wew. 78
18 3518 017 wew. 78

Pełnomocnik ds. profilaktyki alkoholowej: mgr Michał Diduch
18 3519 71

lub

18 3518 016 wew. 71
18 3518 017 wew. 71

Pełnomocnik ds. współpracy, pozyskiwania funduszy unijnych i promocji gminy: mgr Jacek Pięta
18 3519 78

lub

18 3518 016 wew. 78
18 3518 017 wew. 78


Zespół Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu Zespołu Inwestycji i Zamówień Publicznych inż. Przybyłowicz Urszula
18 3519 66

lub

18 3518 016 wew. 66
18 3518 017 wew. 66

mgr inż. Anna Smoła

mgr inż. Angelika Rak- Nowak

 

Skip to content