Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Budowa infrastruktury – Uzdrowisko Wapienne

 

Gmina Sękowa realizuje projekt:

„Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego, zwiększenia liczby kuracjuszy i podniesienia zdolności inwestycyjnej”

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności terenu uzdrowiska, poprzez uzupełnienie infrastruktury uzdrowiskowej, w ten sposób, by jak najpełniej realizowała zapotrzebowanie kuracjuszy i turystów.

W ramach projektu  zostanie stworzone parkowe centrum Uzdrowiska: amfiteatr, tężnia, plac zabaw, miejsca odpoczynku i relaksu. Powstanie także wieża widokowa na górze Ferdel. Poprawiona zostanie także  jakość lokalnych układów komunikacyjnych na terenie Uzdrowiska.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 4 770 221,72 zł

Dofinansowanie: 3 577 666,26 zł (75% kosztów kwalifikowalnych) w tym:

współfinansowanie UE: 3 219 899,63 zł

współfinansowane krajowe z budżetu państwa: 357 766,63 zł

 

 


27 września została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

Skip to content