Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Granty PPGR

 

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez  Gminę Sękowa w konkursie Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zaakceptowany. Gminie Sękowa przyznano środki na zakup sprzętu, który posłuży jako wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w nauce zdalnej.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy. Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

 

Gmina Sękowa realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Całkowita wartość Projektu 168200,00 zł

w tym; środki Unii Europejskiej  168200,00 zł

Cel projektu:  Zapewnienie warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Planowane efekty:  Zakup 58 komputerów do nauki zdalnej.

 

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Skip to content