Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Współpraca transgraniczna na rzecz partnerstwa i dobrobytu

Bratysława – 11 lipca 2022 r. – Związek Miast i Gmin Słowacji w ramach projektu „Współpraca transgraniczna dla partnerstwa i dobrobytu V4”   skoncentruje się 12 lipca na kwestiach energetyki w węgierskim mieście Pápa. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną udane projekty zarówno ze Słowacji, jak i z Węgier jako przykłady dobrych praktyk i transferu wiedzy. Rozpoczynamy współpracę z partnerami z grupy V4 w trakcie słowackiej prezydencji w V4, co uważamy za dodatkową wartość dla formatu V4 na poziomie lokalnym.”

 

 

Kierowane wsparcie rozwoju V4 Projekt o nazwie „Współpraca transgraniczna dla partnerstwa i dobrobytu“ został wsparta przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i będzie trwał do sierpnia 2023 roku. Jego celem jest organizowanie wydarzeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk związanych z transferem doświadczeń na poziomie krajów V4. Partnerami projektu są Związek Miast i Gmin Republiki Czeskiej, Węgierskie Stowarzyszenie Gmin oraz po stronie polskiej Gmina Sękowa, której wójt równocześnie kieruje jednym z największych stowarzyszeń gmin w Polsce. Ten projekt odzwierciedla dotychczasowe wieloletnie działania związku na poziomie samorządów V4, ale także fakt, że spośród 79 powiatów na Słowacji łącznie 36 są przygraniczne, a w nich mieszka 48% populacji. Ponadto, według reprezentatywnych badań ZMOS, aż 49,5% naszych miast i gmin współpracuje z samorządami w sąsiednich państwach. Związek Miast i Gmin Słowacji, na podstawie doświadczeń z działalności transgranicznej i potencjału skoordynowanego rozwoju obszarów przygranicznych, postrzega projekt jako skierowane wsparcie rozwoju V4. W ramach tego projektu koncentruje się więc na zwiększeniu transferu wiedzy, rozpowszechnianiu przykładów dobrych praktyk i rozwijaniu działań miast i gmin, które choć geograficznie są na peryferiach, łączy ich ambicja rozwoju obszaru i łączenie problemy z rozwiązaniami.

 

Po powitaniu uczestników przez Tamása Áldozó, burmistrza miasta Pápa i wiceprzewodniczącego węgierskiego stowarzyszenia samorządów oraz Michala Kaliňáka, dyrektora Kancelarii Związku Miast i Gmin Słowacji, uczestnicy skupią się na sprawdzonych praktykach i inicjatywach dotyczących efektywnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych w samorządach krajów regionu Dunaju. W tym kontekście do uczestników zwróci się Anna Mária Nádor, koordynatorka priorytetowego obszaru strategii UE dla regionu Dunaju „Energia zrównoważona” z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Republiki Węgierskiej. Następnie burmistrz miasta Galanta, Peter Paška, przedstawi wykorzystanie energii geotermalnej w mieście. Agendę gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej, finansowania lokalnych samorządów pod kątem wyzwań i możliwości omówi Zoltán Palotai, ekspert Narodowego Biura Badań, Rozwoju i Innowacji Republiki Węgierskiej. Kolejnym tematem będzie efektywność energetyczna w węgierskich gminach, którą przedstawi Ferenc Gyergyák, sekretarz generalny Węgierskiego stowarzyszenia samorządów. Podczas wydarzenia zostanie również przedstawiony projektowy sukces z europejskiego narzędzia wsparcia zrównoważonej energii „Europejski Instrument dla Miast/European City Facility –EUCF”, zaprezentowany przez Gyulę Porgę, burmistrza miasta Veszprém.

Kolejne wydarzenie jest planowane na jesieni tego roku w Republice Czeskiej, a następnie skupimy się na współpracy z samorządami w Polsce. Zakończenie projektu odbędzie się na Słowacji w przyszłym roku.

Michał Kaliňák Dyrektor Centralnego Biura Związku Miast i Gmin

https://www.zmos.sk/zmos-sa-v-madarsku-bude-venovat-energetike–oznam/mid/405616/.html#m_405616
Efektywność energetyczna gmin – doświadczenia krajów V4 (Węgry)

„W dniach 11. i 12 lipca odbyło się węgierskie seminarium dotyczące efektywności energetycznej miejscowości, zorganizowane przez stowarzyszenie miejscowości krajów Grupy Wyszehradzkiej we współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Miejscowości Węgier (TÖOSZ). Czeską delegację tworzyli Jaroslav Paznocht – burmistrz Středokluk, Karel Knesl – burmistrz Heršpice, David Antl – referent zarządzania budynkami w urzędzie miejskim Slezská Ostrava oraz Jan Lehejček – referent ds. kontaktów zagranicznych SMO ČR.

Wieczorem 11 lipca wszyscy uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji, gdzie każda delegacja przedstawiła swoich członków oraz podzieliła się oczekiwaniami odnośnie konferencji oraz wizją dotyczącą całego projektu, który jeszcze w tym roku odwiedzi Polskę. W pierwszym kwartale roku 2023 program będzie gościł SMO ČR, a w tym samym roku seria warsztatów edukacyjnych dotyczących współpracy transgranicznej dla partnerstwa i rozwoju, będąca częścią projektu UE, zakończy się na Słowacji.

Konferencja, która odbyła się w mieście Pápa, zgromadziła węgierskich, polskich, słowackich i czeskich burmistrzów oraz specjalistów z samorządów, łącznie około 60 przedstawicieli lokalnych władz. Spotkanie rozpoczęło się w ratuszu, gdzie uczestników przywitał Dr. Tamás Áldozó, burmistrz miasta Pápa oraz sekretarz generalny Narodowego Stowarzyszenia Miejscowości. Mówił o konieczności poszukiwania sprawdzonych rozwiązań w celu osiągnięcia efektywności energetycznej dla samorządów, nie tylko z powodu wzrostu kosztów energii. Sekretarz generalny TÖOSZ, Ferenc Gyergyák, dodał, że do osiągnięcia efektywności energetycznej potrzebne są narzędzia, pieniądze, kreatywność i innowacje, ale przede wszystkim jest to także kwestia podejścia, ponieważ poprzez dobrą organizację można osiągnąć wiele wyników. Cieszymy się, że burmistrzowie mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczenia.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z inicjatywami i sprawdzonymi rozwiązaniami w obszarach takich jak energia geotermalna, prezentowana przez delegację ze Słowacji, gospodarka o obiegu zamkniętym, zielone odpady jako źródło oraz zarządzanie energią online.

Burmistrz Áldozó podczas swojej prezentacji stwierdził, że „… doszliśmy do momentu, w którym pomimo dotychczasowych wysiłków w kwestii efektywności energetycznej, musimy się skoncentrować jeszcze bardziej na energetyce, zarówno ze względu na cele wyznaczone przez Unię Europejską, jak i na wojnę,” powiedział. Przytoczył przykład uzdrowisk Várkert, które obecnie płacą rachunki za prąd w wysokości 40 milionów forintów rocznie, ale w przyszłym roku będą musiały zapłacić 200 milionów. Jeśli chodzi o instytucje miejskie, wyjaśnił, że w ramach programu zrównoważonego rozwoju miasta planowane są projekty energetyczne i dąży się do racjonalizacji funkcjonowania istniejących systemów.

Po prezentacji burmistrza uczestnicy seminarium zwiedzili systemy energetyczne Centrum Sportowego w Pápa, a następnie odwiedzili lotnisko w Pápa.”

https://www.zmos.sk/mesta-a-obce-z-krajin-v4-spojila-tema-energetickej-efektivnosti-v-slovensko-madarskom-pohranici-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Miasta i miejscowości z krajów Grupy Wyszehradzkiej połączył temat efektywności energetycznej na pograniczu słowacko-węgierskim.

„Bratysława – 26 lipca 2022 r. – Temat efektywności energetycznej w warunkach miast i miejscowości połączył lokalne samorządy z krajów Grupy Wyszehradzkiej na słowacko-węgierskim pograniczu. Spotkaliśmy się na wspólnym warsztacie, by wysłuchać rozwiązań sąsiadów, inspirować się i porównywać rozwiązania wspólnych problemów i wyzwań. ZMOS na wydarzeniu reprezentował dyrektor Biura ZMOS, Michał Kaliňák, oraz wiceprzewodniczący stowarzyszenia, Stefan Gregor. Swoimi doświadczeniami podzielili się burmistrzowie Dubnicy nad Wagiem, Peter Wolf, i Galanty, Peter Paška.

Temat efektywności energetycznej stanowi wyzwanie współczesności, któremu muszą sprostać samorządy także w sąsiednich krajach. Różnią się jedynie warunki legislacyjne dotyczące implementacji rozwiązań oraz warunki wykorzystania dostępnych narzędzi finansowych. Warsztat został zrealizowany w ramach wspólnego projektu ZMOS i partnerujących stowarzyszeń z krajów Grupy Wyszehradzkiej, finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Miasta i miejscowości z krajów Grupy Wyszehradzkiej połączył temat efektywności energetycznej na słowacko-węgierskim pograniczu

11-12 lipca 2022 r. przedstawiciele miast i miejscowości z krajów Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w węgierskim mieście Pápa na pierwszym wspólnym warsztacie, poświęconym rozwiązaniom, wyzwaniom i narzędziom w zakresie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym. Miasta i miejscowości podnoszą swoje rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej na wyższy poziom.

Rozwiązania poszukują nie tylko w zakresie ocieplania budynków publicznych, wymiany okien i systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne i oszczędniejsze, ale także w alternatywnych źródłach ogrzewania, wprowadzaniu inteligentnych systemów oszczędzania energii oraz w realizacji działań zielonych i niebieskich.

Obszar transgraniczny jest dokładnie tą częścią terytorium, która łączy kraje i tworzy przestrzeń do mobilizacji podmiotów na danym obszarze, co może przynieść korzyści dla tego obszaru i większego całościowego zgrupowania, jakim jest Grupa Wyszehradzka. Inspiracja i porównywanie rozwiązań w zakresie świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym to to, co nas posuwa naprzód i pomaga samorządom skuteczniej wykorzystać własne i publicznie dostępne zasoby.

W warsztacie wzięło udział ponad 40 wybranych przedstawicieli oraz pracowników specjalistycznych z miast i miejscowości krajów Grupy Wyszehradzkiej. Warsztat skupiał się głównie na samorządach lokalnych z obszaru słowacko-węgierskiego pogranicza, udział wzięli również przedstawiciele miast i miejscowości z Polski i Czech. Warsztat został zorganizowany przez Węgierskie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych (TÖOSZ). Kolejny warsztat w formacie Grupy Wyszehradzkiej na poziomie lokalnym odbędzie się we wrześniu na słowacko-polskim pograniczu i będzie poświęcony tematyce turystyki.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu oraz poszczególnych prezentacji można znaleźć TUTAJ. TU.

Miasta i miejscowości z krajów Grupy Wyszehradzkiej połączył temat efektywności energetycznej na słowacko-węgierskim pograniczu

Warsztat został zrealizowany w ramach projektu „Współpraca transgraniczna dla partnerstwa i dobrobytu”. Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za pośrednictwem grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt realizuje Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowacji we współpracy z partnerami z Czech (Svaz miest a obcí ČR – SMO ČR), Węgier (Węgierskie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych – TÖOSZ) i Polski (gmina Sekowa) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniami i przykładami najlepszych praktyk między miastami i gminami krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez krajowe i regionalne stowarzyszenia miast i gmin w świadczeniu usług publicznych na poziomie lokalnym w różnych obszarach ich kompetencji jako skuteczne, innowacyjne i efektywne.

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/energeticka-ucinnost-samosprav-%E2%80%93-zkusenosti-ze-zemi-v4     
ZMOS skupi się na turystyce w Polsce (Polska)

 

„Bratysława – 18 września 2022 – Związek Miast i Gmin Słowacji w ramach projektu Państw Grupy Wyszehradzkiej V4 w Polskim mieście Muszyna skoncentruje się 21 września 2022 na kwestiach związanych z turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki transgranicznej. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji udanych projektów zarówno ze Słowacji, jak i z Polski jako przykłady dobrych praktyk oraz transferu wiedzy.

W ramach dyskusji przewidziano prezentacje doświadczeń także przez uczestników z Węgier i Czech. Turystyka w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco ucierpiała, a ponowne ożywienie ruchu turystycznego jest możliwe dzięki aktywnemu udziałowi podmiotów terytorialnych, na co dowodem jest właśnie to wydarzenie. Współpraca z partnerami z V4 rozpoczęła się w czasie słowackiej prezydencji w V4, co uznajemy za dodatkową wartość dla formatu V4 na poziomie lokalnym.

Projekt o nazwie „Współpraca transgraniczna dla partnerstwa i dobrobytu” został dofinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i będzie trwał do sierpnia 2023 roku. Jego celem jest organizacja wydarzeń oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk związanych z transferem doświadczeń na poziomie krajów V4. Partnerami projektu są Związek Miast i Gmin Republiki Czeskiej, Węgierskie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych oraz po stronie polskiej Gmina Sekowa, której wójt jednocześnie kieruje jednym z największych stowarzyszeń gmin w Polsce.

Projekt ten odzwierciedla dotychczasowe wieloletnie działania związku na poziomie samorządów V4, jak również fakt, że na Słowacji spośród 79 powiatów aż 36 sąsiaduje z innymi krajami i w nich mieszka 48% ludności. Ponadto, zgodnie z reprezentatywnymi badaniami ZMOS, aż 49,5% naszych miast i gmin współpracuje z samorządami w sąsiednich krajach.

Związek Miast i Gmin Słowacji, na podstawie doświadczeń z działalności transgranicznej i potencjału zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych, postrzega projekt jako ukierunkowane wsparcie dla rozwoju V4. W ramach tego projektu skupi się więc na zwiększeniu transferu wiedzy, propagowaniu przykładów dobrych praktyk oraz rozwijaniu działań miast i gmin, które geograficznie znajdują się na obrzeżach, ale łączy je ambicja rozwoju obszaru.

Ruch turystyczny: temat, który łączy obszary transgraniczne Ruch turystyczny jest istotnym obszarem współpracy krajów V4, zwłaszcza teraz, gdy odporność ruchu turystycznego w czasie kryzysu na poziomie lokalnym jest bardziej niż konieczna, podobnie jak kształtowanie narzędzi wsparcia ruchu turystycznego w miastach i gminach.

Po powitaniu uczestników przez przedstawicieli polskiego partnera projektu, Małgorzatę Małuch, wójt Gminy Sekowa, oraz lidera projektu Michala Kaliňáka, dyrektora Biura Związku Miast i Gmin Słowacji, uczestnicy skoncentrują się na Nowej Strategii dla Euroregionu Karpaty – Karpatski Horizon 2030, którą przedstawi Dawid Lasek, wiceprzewodniczący i dyrektor generalny Euroregionu Karpaty. Następnie Lukáš Bednár, dyrektor rozwoju w ANTIK Telecom, oraz Michal Kaliňák przedstawią wsparcie ruchu turystycznego w obszarze transgranicznym poprzez inicjatywę „Cyfrowe ożywienie w transgranicznym ruchu turystycznym”.

Rozwój ruchu turystycznego w polskiej gminie przygranicznej Sekowa przedstawi wójt  Małgorzata Małuch. Michaela Zdražilová, dyrektor Regionu Turystyki Górnej Zemplínu i Górnego Saris, zaprezentuje rozwój ruchu turystycznego w destynacji Górny Zemplín i Małopolska jako najszybciej rozwijający się region, którym będzie się zajmował Grzegorz Biedroń, przewodniczący Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Ostatnim punktem porannego programu będzie prezentacja projektu „Śladami natury Karpatskiego pogranicza” przez Marka Bańkowskiego, wójta gminy Bukowsko.

Podczas wydarzenia nie zabraknie również prezentacji lokalnych atrakcji turystycznych. Popołudniowy program rozpocznie się prezentacją udanej współpracy w ramach programu Interreg Polska – Słowacja oraz wizją przyszłości miasta Snina, którą przedstawią Michaela Šalachová i Miroslava Špitaliková z Działu Strategicznego Rozwoju Urzędu Miasta w Sninie. Następnie Ján Cundra, burmistrz miejscowości Nižná Polanka.

Artykuł i zdjęcia: https://www.sekowa.pl/strefa_mieszkanca/25304/

https://www.zmos.sk/zmos-sa-v-polsku-bude-venovat-cestovnemu-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Obszar przygraniczny musi rozwijać się  dzięki ruchowi turystycznemu. O tym dyskutowaliśmy na warsztatach w Muszynie (Polska).

Spotkaliśmy się na drugim warsztacie 21 września 2022, tym razem w słowacko-polskim pograniczu w Muszynie, abyśmy mogli się wzajemnie inspirować i omówić rozwiązania, które są wdrażane po obu stronach granic, oraz wspólne podejścia do rozwoju turystyki w słowacko-polskim pograniczu. Jest to kluczowy element dla gospodarczego i społecznego rozwoju regionów przygranicznych.

Warsztat otworzyła burmistrz polskiej gminy Sękowa, Małgorzata Małuch, witając uczestników ze szczególnym podkreśleniem, że znajdujemy się w regionie Małopolski: „Region Małopolski to najdynamiczniej rozwijający się region w Polsce, a turystyka jest elementem, na którym opiera się rozwój gospodarczy tego obszaru”.

Ze strony słowackiej warsztat rozpoczął dyrektor Związku Miast i Gmin Słowacji, Michal Kaliňák, mówiąc: „Jesteśmy tutaj, bo znaleźliśmy wspólny język, ten język dotyczy tego, że chcemy odnaleźć inspirację, że chcemy móc się porównywać, że chcemy budować turystykę jako biznes, ponieważ dzięki turystyce możemy stworzyć silny model ekonomiczny dla całego pogranicza. Około 60% miast i gmin w słowacko-polskim pograniczu ma intensywną współpracę właśnie z Polską, więc jesteśmy zależni od współpracy. Dziś nie ma granic między Słowacją a Czechami, Słowacją a Węgrami, i Słowacją a Polską, dzisiaj jest tylko jedna granica, którą przesuwamy dalej, a ta granica to nasza chęć współpracy i to, jak możemy rosnąć”.

Ze strony Słowacji swoimi doświadczeniami podzieliła się dyrektor OOCR Horný Zemplín i Horný Šariš, Michaela Zdražilová, miasto Snina reprezentowane przez Michaelę Šalachovą oraz burmistrz Nižnej Polianki, Ján Cundra. Michal Kaliňák, dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Słowacji, wraz z Lukášem Bednárem z ANTIK Telekom, zaprezentowali działania transgraniczne w ramach inicjatywy „Cyfrowy restart”.

Stronę polską aktywnie reprezentowali przewodniczący Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Grzegorz Biedroń, wiceprzewodniczący i dyrektor generalny Euroregionu Karpaty, Dawid Lasek, dyrektor JTS Interreg PL-SK, Krzysztof Kaczmarek, burmistrz gminy Bukowsko, Marek Bańkowski oraz burmistrz gminy Sękowa, Małgorzata Małuch.”
Inspirujący międzynarodowy seminarium Współpracy Transgranicznej dla Partnerstwa i Prosperowania – SMART AGENDA (Czechy)

SMART Agenda jest jednym z istotnych tematów, którym Związek Miast i Gmin Republiki Czeskiej poświęca uwagę. Realizujemy projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym. Efektem projektu Współpracy Transgranicznej dla Partnerstwa i Prosperowania – SMART AGENDA, dofinansowanego ze środków Funduszy Wyszehradzkich, było międzynarodowe seminarium zorganizowany 21 czerwca 2023 roku w siedzibie urzędu miasta Olomouc.

Uczestnicy z krajów Grupy Wyszehradzkiej dzielili się swoimi doświadczeniami z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań, to, co postrzegają jako inteligentne rozwiązania, oraz jak ich wysiłki są odbierane przez społeczeństwo. Skupiono uwagę na zintegrowanym i kompleksowym wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość urbanistyki i architektury.

Słowo wstępne na seminarium wygłosili pan Miroslav Žbánek, wiceprzewodniczący Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej, burmistrz miasta Olomouc, oraz pan Radomír Brtáň, 1. wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast i Gmin Słowacji, burmistrz wsi Košeca. Prezentację dla uczestników spotkania przygotowało 8 gmin (3 ze Słowacji i 5 z Republiki Czeskiej). Rozmiary tych gmin pod względem liczby ludności oscylowały od 270 mieszkańców (Nižná Voľa) do 290 tysięcy (Ostrawa). Dzięki temu uczestnicy mieli okazję zobaczyć różne podejścia, nie tylko ze względu na różnice między dwoma krajami, ale także na różnice w podejściach zależnych od wielkości gmin.

Podejście każdej z prezentujących gmin było unikalne i bardzo osobiste. Głównym elementem powtarzającym się w prezentacjach była dążność do poprawy jakości codziennego życia mieszkańców oraz odwrócenia trendu migracji ludności z miast oraz zapewnienia zrównoważonego wzrostu miasta. Wszyscy prezentujący zgadzali się także, że inteligentne rozwiązania to nie tylko kwestie techniczne czy technologiczne, ale przede wszystkim koncepcyjne podejście do zrównoważonego planowania miast oraz zaangażowanie mieszkańców i specjalistów w projekty. Prezentujący ze Słowacji przedstawiali konkretne inteligentne rozwiązania (zwykle inteligentne oświetlenie, liczniki ruchu drogowego, aplikacje ułatwiające życie mieszkańcom miasta, wykorzystanie jednolitych układów scalonych itp.). Prezentujący z Republiki Czeskiej skupiali się bardziej na koncepcyjnym podejściu i inteligentnej oraz zrównoważonej urbanistyce przy rozwijaniu nowych lokalizacji.

Część wykładowa została otwarta przez Jana Vitulę, burmistrza miasta Židlochovice, który przedstawił prezentację dotyczącą nowej dzielnicy Chytré Líchy, która ma zostać całkowicie wybudowana z maksymalnym wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań zarówno urbanistycznych, jak i technologicznych. Doświadczenia i przykłady dobrej praktyki miasta Senec na Słowacji przedstawiał wiceburmistrz Juraj Gubáni. Odnoszącym uwagę smart podejściem było wystąpienie burmistrza obce Trojanovice, Jiříego Novotnego, który jako fundament rozwoju gminy przedstawił nacisk na wysoką jakość architektury i urbanistyki. Viliam Mrázik, burmistrz obce Teplička nad Váhom, zaprezentował poszczególne inteligentne rozwiązania zrealizowane w ostatnich latach i podkreślał ich rozsądne i mądre zastosowanie. Koncepcję wielofunkcyjnego kompleksu sportowego Dukelská miasta Jeseník, gdzie mądra urbanistyka idzie w parze z inteligentnymi technologiami, zaprezentował Tomáš Vlazlo, radny miasta Jeseník. Bardzo interesujący projekt przedstawili Petr Ondráček, główny architekt miasta Třebíč, i Petr Velička z Pracowni Architektury Krajobrazu M&P architekti. Przebudowę dzielnicy przemysłowej Borovina projektowali w czasach, gdy inteligentne rozwiązania dopiero wchodziły w dyskusję. Dzięki mądrym praktykom udało się włączyć dzielnicę w strukturę miasta. Marcel Kaščák, burmistrz obce Nižná Voľa, przedstawił wykorzystanie inteligentnych rozwiązań w gminie, która pod względem liczby mieszkańców (250) była najmniejsza spośród wszystkich uczestników. Jego prezentacja była bardzo inspirująca dla wszystkich, którzy z powodu wielkości gminy mogą poddawać się sceptycyzmowi, po prostu 'Nawet mała gmina potrafi być SMART!’. Z Niznej Voľi przeskoczyliśmy do przedstawiciela największego prezentowanego miasta. Pavel Řihák z Miejskiego Biura Planowania Przestrzennego i Architektury MAPPA Ostrava przedstawił zmiany w myśleniu o tym dużym mieście, które miało strategię SMART dla rozwoju już w przeszłości, ale wraz z zmianami potrzeb społeczeństwa podchodzi do modyfikacji swoich strategii.

Martina Lehmannová, Sekcja Projektów i Innowacyjnych Podejść Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej.”

 

https://www.zmos.sk/medzinarodny-seminar-s-temou–smart-agenda–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Międzynarodowy seminarium na temat „SMART AGENDA” (Czechy)

W Olomouc odbyło się 21 czerwca 2023 roku międzynarodowe seminarium na temat: „Smart Agenda”, które zostało zorganizowane w ramach projektu Współpracy Transgranicznej dla Partnerstwa i Dobrobytu, współfinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Uczestnicy z krajów Grupy Wyszehradzkiej dzielili się na seminarium doświadczeniami z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań, które pomagają lepiej radzić sobie z różnymi obszarami życia publicznego, oraz tym, jak społeczeństwo postrzega tę inicjatywę wdrażania Smart Agendy.
Jeśli chodzi o wspólne tematy poruszane w prezentacjach, to na pewno poprawa jakości codziennego życia mieszkańców, zatrzymanie lub przynajmniej spowolnienie spadku liczby ludności w miastach i wsiach oraz zapewnienie ich zrównoważonego wzrostu. Usłyszeliśmy o inteligentnych rozwiązaniach, tzw. 1. etapie Smart Agendy (aplikacje ułatwiające życie mieszkańcom), a następnie o tzw. 2. etapie Smart Agendy, który dotyczył koncepcyjnych podejść i zrównoważonego urbanizmu przy rozwoju nowych lokalizacji.

Podczas seminarium spotkały się samorządy o różnej liczbie mieszkańców – od miejscowości liczącej 250 mieszkańców (Niżna Voľa) do miasta z 290 tysiącami mieszkańców (Ostrawa).

Prelegenci podkreślali, że inteligentne rozwiązania to nie tylko kwestie techniczne czy technologiczne, ale przede wszystkim koncepcyjne i zrównoważone podejście do planowania miast, zaangażowanie mieszkańców i ekspertów w projekty.

Słowo wstępne wygłosili Miroslav Žbánek, wiceprzewodniczący Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej oraz burmistrz miasta Olomouc, a także Radomír Brtáň,
1. wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast i Gmin Słowacji oraz burmistrz wsi Košeca. W prezentacjach uczestniczyło 8 samorządów (5 z Republiki Czeskiej i 3 ze Słowacji).

Jan Vitula, burmistrz miasta Židlochovice, otworzył prezentacje przedstawiając nową dzielnicę Chytré Líchy, która ma być całkowicie zbudowana z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań urbanistycznych i technologicznych. Mieszkańcy Senec w Słowacji podzielili się swoimi doświadczeniami z wprowadzania inteligentnych rozwiązań do codziennego życia, mając już długą „tradycję” w tej dziedzinie. Z kolei starosta obce Trojanovice, Jiří Novotný, skoncentrował się na jakości architektury i urbanistyki podczas rozwoju swojej miejscowości. Przedstawiciel obce Teplička nad Váhom, Viliam Mrázik, zaprezentował inteligentne rozwiązania zrealizowane w ostatnich latach, kładąc nacisk na ich rozsądne zastosowanie. Tomáš Vlazlo z miasta Jeseník przedstawił projekt multifunkcyjnego kompleksu sportowego Dukelská, który łączy mądry urbanizm z inteligentnymi technologiami. Architekci Petr Ondráček i Petr Velička opowiedzieli o rewitalizacji dzielnicy Borovina w czasach, gdy rozwiązania smart dopiero wchodziły na rynek. Marcel Kaščák z Niżnej Voľa pokazał wykorzystanie inteligentnych rozwiązań w małej miejscowości, stając się inspiracją dla innych, dowodząc, że nawet niewielka gmina może być „SMART”. Na zakończenie, Pavel Řihák z MAPPA Ostrava opowiedział o zmianach w podejściu dużego miasta, które już w przeszłości miało strategię SMART, ale dostosowuje się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/inspirativni-mezinarodni-seminar-preshranicni-spoluprace-pro-partnerstvi-a-prosperitu-smart-agenda,                                        
Transgraniczna współpraca (Słowacja)

Członkowie i pracownicy Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej wzięli udział w seminarium międzynarodowego projektu „Transgraniczna współpraca dla partnerstwa i dobrobytu”, finansowanego ze środków Wyszehradzkiego Funduszu, które zorganizowało Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowacji w Czadcy w dniach 1-2 sierpnia 2023 roku.

Spotkania wzięli również udział przedstawiciele partnerujących organizacji z Węgier i Polski.

Omawialiśmy temat „Przedsiębiorstw komunalnych i lokalne gospodarki”. W ramach programu odbyło się 10 wykładów dotyczących zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień z przykładami funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4). Dyskutowano o konkretnych podejściach, ramach legislacyjnych, finansowaniu i optymalizacji.

W imieniu Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej uczestników powitała Olga Dočkalová, burmistrz gminy Sudice, członkini zarządu Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej, która wygłosiła wykład na temat wykorzystania technologii wagowych i rejestracyjnych przy systemach odbioru odpadów w regionie Małej Hanny w kraju południowo-morawskim.

Kolejnym mówcą z Czech był Otakar Štěpán Bačák, pierwszy zastępca burmistrza miasta Olomouc, który przedstawił zarządzanie komercyjne spółkami miejskimi w Olomoucu.

Gospodarkę komunalną w Polsce opartą o innowacje społeczne przedstawił Grzegorz Nosa  kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Sękowej.

Działalność OZO Ostrava została zaprezentowana przez Petra Strakoša w wykładzie na temat produkcji TAP z mieszanego komunalnego odpadu z punktu widzenia systemu zarządzania odpadami. Całkowite rozwiązanie i nowe podejścia w Ostrawie.

Martina Lehmannová przedstawiła wyniki projektu SMART Czechy – projekt Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej wspierający gminy w wdrożeniu inteligentnych rozwiązań.

Dziękujemy koleżankom ze Stowarzyszenia Miast i Gmin Słowacji, Zuzanie Špačekovej i Eve Balažovičovej, za organizację tego wydarzenia.”

https://www.smocr.cz/cs/cinnost/eu-a-mezinarodni-spoluprace/a/preshranicni-spoluprace 
Temat przedsiębiorstw komunalnych zgromadził na warsztatach końcowych miasta i miasteczka krajów V4 (Słowacja)

Temat przedsiębiorstw komunalnych połączył miasta i gminy krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas warsztatu końcowego. Praktycznemu aspektowi działalności przedsiębiorstw komunalnych poświęciliśmy się podczas ostatniego warsztatu partnerów  stowarzyszeń miast i gmin krajów Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w sierpniu 2023 r. w miejscowości Czadca na Słowacji. Wskazał on, że przedsiębiorstwa komunalne są istotnym narzędziem zapewnienia potrzeb publicznych dla mieszkańców krajów Grupy Wyszehradzkiej, a zarządzanie koncernowe przedsiębiorstwami miejskimi przynosi pewne korzyści dla miasta i samych przedsiębiorstw.

Warsztat końcowy partnerów projektu „Współpraca transgraniczna dla partnerstwa i dobrobytu”, współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, odbył się 2 sierpnia 2023 r. w miejscowości Czadca na Słowacji. Warsztat otworzyła pełnomocna dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Słowacji Zuzana Špačeková, która podsumowała roczne działania projektu i przedstawiła zagadnienia ostatniego warsztatu: „Przedsiębiorczość komunalna w przestrzeni samorządów, która przynosi korzyści mieszkańcom miast i gmin, a także samemu samorządowi. Przedsiębiorstwa komunalne istnieją w każdym z uczestniczących krajów, różnią się jedynie warunkami i uwarunkowaniami legislacyjnymi ich funkcjonowania, i dziś spotkaliśmy się po to, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak funkcjonuje przedsiębiorczość komunalna u sąsiadów, czym możemy się inspirować i tworzyć lepsze warunki dla ich funkcjonowania w danym kraju, opierając się na doświadczeniach w sąsiednich krajach.”

Następowały wstępne przemówienia przedstawicieli partnerów stowarzyszeń i gościnnych samorządów, tj. burmistrza miasta Czadca i przewodniczącego Sekcji stosunków transgranicznych Rady Związku Miast i Gmin Mateja Šimaška, wójtowej gminy Sudice i członkini Prezydium Związku Miast i Gmin Czech Olgy Dočkálovej oraz burmistrza miasta Zalaszentgrót i kierownika sekcji Węgierskiego Związku Władz Lokalnych (TÖOSZ) Józsefa Baracskaia.

SŁOWACJA

Na warsztacie słowackiego partnera aktywnie uczestniczyli i podzielili się swoimi doświadczeniami:

Peter Marušinec, burmistrz miasta Nová Dubnica, członek Prezydium Związku Miast i Gmin, przewodniczący Sekcji gospodarki i przedsiębiorczości: Przedsiębiorstwa komunalne / lokalne podmioty gospodarcze jako element lokalnego rozwoju gospodarczego

Miasto Nová Dubnica posiada cztery obszary, które są obsługiwane poprzez przedsiębiorczość komunalną:

  1. Usługi publiczne: wywóz odpadów komunalnych, drobne prace budowlane, koszenie terenów zielonych publicznych
  2. Zarządzanie majątkiem miejskim: zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie majątkiem miejskim
  3. Eksploatacja basenu letniego: prowadzenie basenu letniego
  4. Klub Seniora: zarządzanie Klubem Seniora

Ważne jest, aby wprowadzić odpowiednią procedurę w celu wyboru partnerów biznesowych i sprawdzić, czy przedsiębiorstwa mają środki finansowe i doświadczenie, aby świadczyć usługi w odpowiedniej jakości.

Przedsiębiorstwa komunalne są nastawione na zysk, ale nie dla zysku, ale dla zapewnienia lepszej jakości usług obywatelom.

Marek Danter, burmistrz miasta Vrbové, przewodniczący Komisji ds. Energetyki i Ochrony Środowiska: Przedsiębiorczość komunalna w obszarze energetyki i ochrony środowiska

Miasto Vrbové jest zainteresowane przedsiębiorczością komunalną w sektorze energetycznym i ochronie środowiska. Jednym z celów jest zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 r.

Przedsiębiorstwa komunalne są ważnym partnerem w realizacji celów energetycznych, a także w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Martin Sopko, dyrektor Spółki Komunalnej w Nová Dubnica, członek Rady Nadzorczej: Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym

Spółka Komunalna w Nová Dubnica zajmuje się wywozem odpadów, pracami drogowymi i zarządzaniem nieruchomościami. Zarządza również basenem letnim i Klubem Seniora.

Ważne jest skupienie się na zapewnieniu wysokiej jakości usług i wydajności w działalności przedsiębiorstwa komunalnego.

CZECHY

Pavla Hájková, zastępca burmistrza miasta Valašské Klobouky, członek Prezydium Związku Miast i Gmin, przewodnicząca Sekcji Turystyki i kultury: Przedsiębiorczość komunalna w turystyce

Miasto Valašské Klobouky rozwija się w obszarze turystyki i kultury. W ramach przedsiębiorczości komunalnej zajmuje się organizacją różnych wydarzeń kulturalnych i promocją turystyczną regionu.

Ważne jest wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w sektorze turystycznym i kulturalnym.

Olga Dočkálová, wójtowa gminy Sudice, członkini Prezydium Związku Miast i Gmin: Rozwój obszarów wiejskich przez przedsiębiorczość komunalną

Gmina Sudice skupia się na rozwoju obszarów wiejskich poprzez przedsiębiorczość komunalną. Działania obejmują rozwój infrastruktury, promocję turystyki oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorstw.

Ważne jest angażowanie społeczności lokalnej i partnerów w proces rozwoju obszarów wiejskich.

Ewa Jedličková, kierowniczka Biura Międzynarodowej Współpracy Urzędu Miejskiego w Karwinie: Współpraca międzynarodowa w obszarze przedsiębiorczości komunalnej

Miasto Karwina angażuje się w współpracę międzynarodową w dziedzinie przedsiębiorczości komunalnej. Współpracuje z partnerami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i rozwoju wspólnych projektów.

Ważne jest nawiązywanie kontaktów i wymiana wiedzy z partnerami zagranicznymi w celu wspólnego rozwoju.

Urszula Maciejowska, zastępczyni burmistrza miasta Bogatynia, członek Prezydium Związku Miast i Gmin, przewodnicząca Sekcji Gospodarki Komunalnej: Przedsiębiorczość komunalna w obszarze gospodarki komunalnej

Miasto Bogatynia skupia się na przedsiębiorczości komunalnej w obszarze gospodarki komunalnej. Działania obejmują zarządzanie odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej oraz transport publiczny.

Ważne jest stałe doskonalenie usług komunalnych i dostosowywanie ich do potrzeb mieszkańców.

WĘGRY

Zsolt Németh, dyrektor biura radnego miasta Tatabánya: Przedsiębiorczość komunalna w obszarze ekologii

Miasto Tatabánya skupia się na przedsiębiorczości komunalnej w obszarze ekologii. Działania obejmują ochronę środowiska, segregację odpadów oraz promocję zrównoważonego rozwoju.

Ważne jest edukowanie społeczności lokalnej i promowanie działań proekologicznych.

József Baracs, burmistrz miasta Zalaszentgrót, kierownik sekcji Węgierskiego Związku Władz Lokalnych (TÖOSZ): Zarządzanie obszarami wiejskimi poprzez przedsiębiorczość komunalną

Miasto Zalaszentgrót koncentruje się na zarządzaniu obszarami wiejskimi poprzez przedsiębiorczość komunalną. Działania obejmują rozwój infrastruktury, wsparcie lokalnych firm oraz promocję turystyki wiejskiej.

Ważne jest tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich poprzez różnorodne działania wspierające lokalną społeczność.”

https://www.zmos.sk/tema-obecnych-podnikov-spojila-mesta-a-obce-krajin-v4-na-zaverecnom-worskhope-oznam/mid/405616/.html#m_405616                                                                                                 

Temat ten poruszaliśmy także w następujących artykułach:

– Miasta i gminy z krajów V4 zjednoczyły temat efektywności energetycznej na pograniczu słowacko-węgierskim  Mestá a obce z krajín V4 spojila téma energetickej efektívnosti v slovensko-maďarskom pohraničí

– Granica musi się powiększać dzięki turystyce. Rozmawialiśmy o tym na warsztatach w Muszynie

Prihraničie musí rásť vďaka cestovnému ruchu. O tom sme diskutovali na workshope v Muszyne

– Międzynarodowe seminarium pod hasłem „SMART AGENDA”

Medzinárodný seminár s témou „SMART AGENDA“

 

 
                                                                                                                

Skip to content