Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Współpraca transgraniczna na rzecz partnerstwa i dobrobytu

22/09/2022 Autor: admin_2

W ramach projektu „Współpraca krajów grupy Wyszehradzkich pt. „Współpraca transgraniczna na rzecz partnerstwa i dobrobytu” finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, którego partnerem wiodącym było Stowarzyszenie miast i gmin Słowacji odbyła się jedna z 4 konferencji. Konferencja odbyła się w Muszynie, którą organizowała Gmina Sękowa przy współpracy ze Stowarzyszeniem miast i Gmin Słowacji. Gospodarzem konferencji była Pani Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz jednym z prelegentów omawiających turystykę jako ważny obszar współpracy pomiędzy krajami V4, odporność turystyki w czasach kryzysu na poziomie lokalnym oraz narzędzia wsparcia turystyki w miastach i miasteczkach.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Węgier, Słowacji, Czech oraz samorządowcy regionu Gorlicko- Sądeckiego w tym przedstawiciele gminy Sękowa Sekretarz Gminy Pan Michał Diduch i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej Pani Iwona Tumidajewicz.

Współpraca transgraniczna na rzecz partnerstwa i dobrobytu

Skip to content