Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 -2022

logotyp
GMINNY  PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 -2022”
Realizacja Projektu „OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 -2022”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 i budżetu państwa.

Całkowita wartość Projektu 116 579,00zł

w tym; środki Unii Europejskiej 89 182,94zł

Budżet państwa – 15 738,16zł

Budżet Gminy – 11 657,90zł

Cel projektu:  Przeprowadzenie przy udziale interesariuszy  kompleksowego procesu opracowywania  gminnego programu rewitalizacji wskazującego kierunki  wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:  Opracowanie  Gminnego Programu  Rewitalizacji oraz uzyskaniu wpisu do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.


wapienne

Program Rewitalizacji Gminy Sękowa jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Sękowa. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne. Chcemy z pomocą środków unijnych  rozbudować nasze szkoły i placówki wychowania przedszkolnego oraz stworzyć przyjazne  przestrzenie i miejsca publiczne…
czytaj więcej…


DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROJEKTU:

aktualizacja: 04.08.2017

Wójt Gminy Sękowa  ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXVI/289/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Informacja dotycząca wyboru komitetu
Uchwała nr XXVI/289/2017
Formularz

aktualizacja: 23.06.2017

Wójt Gminy Sękowa  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących PROJEKTU UCHWAŁY   w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Informacja Wójta
Projekt uchwały
Formularz uwag

aktualizacja: 15.05.2017

PODSUMOWANIE KONSULTACJI
Obwieszczenie Wójta Gminy Sękowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

aktualizacja: 17.03.2017

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sękowa ws konsultacji społecznych dot.
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016-2022
PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016-2022
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

aktualizacja: 12.01.2017

Informacja ws konkursu

aktualizacja: 10.01.2017

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sękowa  z dnia 10 stycznia  2017r.
w sprawie zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Formularz zgłaszania przedsięwzięć

 

aktualizacja: 03.01.2017

INFORMACJA WÓJTA GMINY SĘKOWA O PODJĘCIU PRZEZ RADĘ GMINY SĘKOWA

UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY SĘKOWA
Na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.)  Wójt Gminy Sękowa  informuje o podjęciu przez Radę Gminy Sękowa Uchwały nr XX/231/2017 z dnia 2 stycznia  2017r. w sprawie
Wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sękowa
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do Uchwały  – Obszar zdegradowany (Sękowa)
Załącznik nr 2 do Uchwały – Obszar zdegradowany (Męcina Mała)
Załącznik nr 3 do Uchwały  – Obszar zdegradowany (Ropica Górna)

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY SĘKOWA O PODJĘCIU PRZEZ RADĘ GMINY SĘKOWA
UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016-2022.
Na podstawie art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.)  Wójt Gminy Sękowa  informuje o podjęciu przez Radę Gminy Sękowa Uchwały nr XX/232/2017 z dnia 2 stycznia  2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sękowa
Treść uchwały

 

Podsumowanie konsultacji

 

aktualizacja: 30.11.2016


 

Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Sękowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sękowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sękowa

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 164/2016 – DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 164/2016 – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘKOWA

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 164/2016 – FORMULARZ SKŁADANIA UWAG

 

FORMULARZ SKŁADANIA UWAG (docx)

 

Mapa obszaru zdegradowanego – Ropica Górna

 

Mapa obszaru zdegradowanego – Męcina Mała

 

aktualizacja: 14.10.2016

WSTĘP – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA NA LATA 2016 -2022

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK 2 – FORMULARZ OFERTOWY

Skip to content