Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wsparcie przedszkoli kluczem do przyszłości

Gmina Sękowa – Samorządowe Przedszkole w Sękowej realizuje projekt:
„Wsparcie przedszkoli kluczem do przyszłości – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty dodatkowej Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej”  dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest: Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej
oraz rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego
Efekty projektu:
1. Utworzenie i doposażenie 25 miejsc przedszkolnych w Sękowej
2. Realizacja 360 godzin dodatkowych zajęć dla dzieci
3. Przeszkolenie nauczycieli poprzez udział w 6 różnych formach doskonalenia
Termin realizacji projektu od  2017-08-01 do  2018-07-31

Całkowita wartość projektu wynosi:  225 725 PLN w tym dofinansowanie projektu z UE: 191,757 PLN

 

W ramach projektu będą realizowane zadania:

  1. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej

– Utworzenie 1 nowego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej co skutkować będzie zwiększeniem o 25 liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod Gminę Sękowa na jej terenie w stosunku do danych z 2016r.

– dostosowania bazy lokalowej oraz dydaktycznej w ramach zwiększenia ilości miejsc

w tym doposażenie bazy dydaktycznej tj. zakup mebli i wyposażenia, pomocy do prowadzenia zajęć przedszkolnych, pomocy dydaktycznych papierniczych, zabawek, pomocy do ćwiczeń umuzykalniająco-rytmicznych, pomocy do ćwiczeń korekcyjno ruchowych i rehabilitacyjnych, pomocy do ćwiczeń logopedycznych, pomocy do integracji sensorycznej.

– zapewnienie do funkcjonowania nowego oddziału  wykwalikowanej kadry i personelu obsługowego.

  1. Rozszerzenie oferty dodatkowej w Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej

Dodatkowe zajęcia adresowane do nowoprzyjętych 25 dzieci w ramach projektu 

– umuzykalniająco – rytmiczne

– językowe z j. angielskiego

– z gimnastyki korekcyjnej

– plastyczne niekonwencjonalnymi metodami z elementami arteterapii

zajęcia indywidualne dla dzieci:

z logopedą

z psychologiem

z rehabilitantem

Zapraszamy o obejrzenia foto-relacji z realizacji projektu

Pliki do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Skip to content