Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Akademia talentów

Celem głównym projektu jest oprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji
kluczowych uczniów 2 szkół podstawowych z terenu Gminy Sękowa poprzez działania zmierzające
do wykształcenia u min. 46 % z 369 uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych 17 spośród 51 nauczycieli oraz doposażenie 2 szkół w sprzęt TIK. Projekt
jest skierowany do grupy docelowej z województwa małopolskiego: 170 uczniów oraz 17 nauczycieli
ze Szkół podstawowych w Sękowej oraz Siarach. W ramach projektu uczniowie wezmą udział
w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, dodatkowych organizowanych poza lekcjami
– rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze,
językowe i matematyczne. Ponadto 17 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach, pracownie szkolne
zostaną wyposażone w pomoce TIK i inne.

szczegóły na plakacie: plakat.pdf

Regulamin rekrutacji

 

 

Skip to content