Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wdrożenie e-usług w Małopolskich Urzędach

Gmina Sękowa przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja 

Tytuł projektu: „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach” Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Beneficjent: Gmina Moszczenica

Partner: Gmina Sękowa

Koszty całkowite projektu: 4 871 501,09 zł,

Kwota dofinansowania całego projektu: 3 653 625,77 zł,

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych poprzez zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do e-usług z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez dostęp do indywidualnego panelu interesanta. Priorytetowo traktowane będą działania adresowane do przedsiębiorstw i mieszkańców województwa małopolskiego, których spodziewane korzyści ekonomiczne będą najwyższe.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Dostarczenie e-usług o stopniu dojrzałości 3-5.

2. Zwiększenie wykorzystania oraz poprawa jakości oferowanych usług publicznych, w szczególności na poziomie administracja – biznes, administracja – klienci indywidualni.

  1. Usprawnienie obsługi klientów administracji w zakresie wybranych usług.
  2. Zwiększenie liczby spraw realizowanych drogą elektroniczną.
  3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, niezbędnego m.in. do bezpiecznego świadczenia e-usług.
  4. Podniesienie kompetencji pracowników administracji samorządowej w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i świadczenia e-usług.
  5. Udostępnianie wybranych zasobów administracji publicznej.

Krótki opis projektu:

Projekt „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach” dotyczy realizacji działań w partnerstwie. Liderem projektu jest Gmina Moszczenica. W skład partnerów wchodzi 7 Gmin i 2 miasta: Miasto Bochnia, Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Korzenna, Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Sękowa, Gmina Moszczenica. Zakres koniecznych do ponoszenia wydatków jest różny w zależności od danego partnera. Zakres rzeczowy dla Gminy Sękowa:

  • Wdrożeniu e usług w zakresie systemu dziedzinowego (e-geodezja).
  • Wdrożeniu e usług w zakresie systemu portalowego (e-wydarzenie, e-rezerwacja, e-konsultacje, e-ogłoszenia, e-ankiety, e-newsletter).
  • Zakup niezbędnego sprzętu (komputery, monitory, UPS modernizacja sieci LAN).
  • Szkolenie w zakresie funkcjonowania systemu dla e-usług.

Zakres: Protokol odbioru.pdf

 

Skip to content