Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Sękowa – VIII kadencja 2024-2029:

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa: Bogusław Moroń

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Sękowa: Beata Śliwa

RADNI:

 1. Robert Belczyk
 2. Anna Bernasińska
 3. Jan Bodak
 4. Jan Krygowski
 5. Marta Bączalska
 6. Marzena Liana
 7. Bogusław Moroń
 8. Eugeniusz Połeć
 9. Maria Połeć
 10. Krystyna Prokop
 11. Beata Śliwa
 12. Katarzyna Tokarz
 13. Paweł Stawarski
 14. Anita Ziemba
 15. Zbigniew Myślicki

Dyżury Przewodniczącego Rady w sprawie skarg, wniosków i petycji

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa przyjmuje mieszkańców

w sprawach skarg, wniosków i petycji

w każdy piątek od 14.30 do 15.30

w Urzędzie Gminy Sękowa, pok. nr 11

Skip to content