Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice

Gmina Sękowa przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski pn.:

„Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Gorlice (Liderem projektu) oraz  Gminą Biecz i Gminą Lipinki.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w obszarze funkcjonalnym Miasta Gorlice, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego poprzez szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego, zapewnienie lepszej integracji gałęzi transportu a w następstwie niższej emisji zanieczyszczeń powietrza hałasu oraz niższego zatłoczenia.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 19 910 788,48 PLN.

Dofinansowanie stanowiące 84,10 % kosztów kwalifikowalnych wynosi: 14 994 489,51 PLN,

Planowanym efektem projektu będzie zakup 11 niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego oraz budowa ścieżek rowerowych w gminie Lipinki, Sękowa, Biecz wraz z punktami przesiadkowymi dla rowerzystów kontynuujących podróż komunikacją miejską.

W ramach projektu Gmina Sękowa zrealizuje ścieżkę rowerową w ciągu drogi powiatowej Sękowa-Rozdziele oraz 4 miejsca przesiadkowe.

Skip to content