Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rewitalizacja nekropoli z I Wojny Światowej

Tytuł projektu: ” Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza Zachrániť pred zabudnutím – posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľskoslovenského pohraničia”

Partner wiodący:  Gmina Sękowa, www.sekowa.pl

Partner projektu: Obec Nizna Polianka , www.obecniznapolianka.sk

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą jednostkami w Polsce Gmina Sękowa na Słowacji Obec Niźna Polanka. Niniejszy projekt ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Sękowej i Niżnej Polianki w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego. Planowane zadania w projekcie to:
1. Renowacja nekropolii z okresu I wojny światowej.  Renowacja obejmie cmentarze: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67 w Ropicy Górnej, nr 68 w Ropicy Górnej, nr 70 w Owczarach, nr 77 w Ropicy Górnej, nr 78 w Ropicy Górnej, nr 79 w Sękowej, nr 80 w Sękowej, nr 81 w Męcinie Wielkiej, nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem.  Partner Nizna Polianka ze swojej strony przewiduje następujące wydatki w ramach zadania merytorycznego: renowacja cmentarza wojennego Smilno; ścieżka edukacyjna: cmentarze wojenne Dušana Jurkoviča; panteon wybitnych postaci frontu Karpackiego 1914/1915.Partner Nizna Polianka będzie prowadzić prace podczas  artystycznej sesji plenarnej – „I wojna światowa” a dzieła powstałe podczas sesji zostaną zamontowane na 14 cmentarzach.2. Utworzenie parku historycznego w Siarach3. Utrwalanie wspólnego dziedzictwa kulturowego
Projekt bude realizovaný medzi dvoma vedľa seba susediacimi územnými jednotkami v Poľsku Gmina Sękowa a na Slovensku Obec Niźna Polanka. Cieľom tohto projektu je posilniť cezhraničnú partnerskú spoluprácu medzi Sękowou a Obec Niźna Polanka v oblasti spoločnej ochrany, rozvoja a propagácie kultúrneho dedičstva. Plánované úlohy v projekte sú:

1. Renovácia cintorínov z obdobia I. svetovej vojny.   Budú obnovené cintoríny: č. 53 v Czarnom, č. 64 v Bartnom, č. 67 v Ropicy Górnej, č. 68 v Ropicy Górnej, č. 70 v Owczaroch, č. 77 v Ropicy Górnej, č. 78 v Ropicy Górnej, č. 79 v Sękowej, č. 80 v Sękowej, č. 81 v Męcine Wielkej, č. 82 v Męcine Wielkej, č. 83 vo Wapiennom. Partner Nizna Polianka na svojej strane predpokladá tieto výdavky v rámci vecnej úlohy: obnova vojnového cintorína Smilno; náučný chodník: Vojnové cintoríny Dušana Jurkoviča; panteón osobnosti Karpatského frontu 1914/1915

Partner Nizna Polianka bude pracovať počas umeleckého plenárneho zasadnutia – „Prvá svetová vojna“ a diela vytvorené počas tohto zasadnutia budú inštalované na 14 cintorínoch.

2. Vytvorenie historického parku v Siaroch

3. Upevnenie spoločného kultúrneho dedičstva

Cele projektu:

Zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jaki stanowi dziedzictwo kulturowe. Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu. Poskytnúť primeranú ochranu, posilnenie a rozvoj hlavného potenciálu pohraničnej oblasti, ktorým je kultúrne dedičstvo.

Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu úrovne efektívneho a integrovaného využívania týchto zdrojov, čo poslúži zvýšeniu atraktívnosti regiónu v oblasti cestovného ruchu.

Efektywniejsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców Efektívnejšie využitie zdrojov kultúrneho dedičstva pre návštevníkov a obyvateľov

Planowane efekty projektu:

Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza.

 

Efektywniejsze wykorzystanie lokalnego dziedzictwa

 

Zvýšený záujem o  cestovný ruch v prihraničnej oblasti.

 

Účinnejšie využívanie miestneho dedičstva

 

W ramach projektu planujemy:

– Renowacje 26 nekropolii  z okresu I wojny światowej

–  Budowa parku historycznego w Siarach

Utrwalanie wspólnego dziedzictwa kulturowego

V rámci tohto projektu plánujeme:

– Obnova 26 nekropol z prvej svetovej vojny

– Výstavba historického parku v Siaroch

– Konsolidácia spoločného kultúrneho dedičstva

Okres realizacji projektu  01-01 -2021 do 31- 12- 2022 r.

Wartość projektu – 2 227 974,24 w tym  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 893 778,08 € t. j. 85%

REALIZACJA PROJEKTU

Spisy poległych, gmina Sękowa

Rozpoczęcie realizacji projektu – informacja medialna

 

W niedziele 28.03.2021 o 21:30 w kronice TVP Kraków 7 minuta, 21 sekund

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

Link do filmu:   https://krakow.tvp.pl/1277328/kronika
Rewitalizacje nekropoli I Wojny Światowej

Ocalić od zapomnienia- wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej

Charakterystycznym elementem krajobrazu Gminy Sękowa są liczne cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej. Największa operacja militarna, zwana bitwą gorlicką, rozegrała się na naszych terenach w pierwszych dniach maja 1915 roku. Cmentarze miały być godnym pomnikiem dla poległych, ale i symbolem zwycięstwa i chwały.

Renowacja nekropolii z okresu I wojny światowej, to projekt, który ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza. To projekt, który także ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej i będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą jednostkami gminą Sękowa w Polsce, a Obec Niźna Polanka  na Słowacji. Zgodnie z planami prace modernizacyjne mają być wykonane do końca grudnia 2022 r. Inwestycja zyskała finansowe wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020r.
Prace wyniosą wartość o wartości blisko 3,9 mln zł i będą obejmować cmentarze: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67 w Ropicy Górnej, nr 68 w Ropicy Górnej, nr 70 w Owczarach, nr 77 w Ropicy Górnej, nr 78 w Ropicy Górnej, nr 79 w Sękowej, nr 80 w Sękowej, nr 81 w Męcinie Wielkiej, nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem.
Budowa parku historycznego w Siarach
 

108. ROCZNICA BITWY WIELKANOCNEJ W KARPATACH – 1914/1915

 

 

Obchody 108. Rocznicy Bitwy Wielkanocnej w Karpatach

23 kwietnia w Nižnej Poliance obchodziliśmy uroczystości związane z obchodami 108. rocznicy Bitwy Wielkanocnej w Karpatach.  Celem uroczystości było przybliżenie wydarzeń z I wojny światowej poprzez połączenie faktów, opowieści i muzyki. Punktem kulminacyjnym koncertu był występ orkiestry smyczkowej Musica Iuvenalis pod batutą Igora Dohoviča która zagrała znane melodie Straussa, Kalmana, Szostakowicza, Vivaldiego. Orkiestra występowała razem z solistami Koszyckiego Teatru Państwowego Michaelą Várady (sopran) i Mariánem Lukáčem (baryton).
Piękna pogoda 
prezentacje sprzętu i uzbrojenia z epoki  autentyczna kuchnia polowa przyciągały wielu widzów. Wyjątkowy koncert poświęcony pamięci i wydarzeniom I wojny światowej był oddaniem hołdu poległym i upamiętnieniem tych wydarzeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej niezwykłej uroczystości.

 
Piknik Historyczny

 

Regulamin-rekonstrukcji-2023

https://www.festiwalbiegowy.pl/biegajacy-swiat/gorlice-zapraszaja-na-darmowy-iv-miedzynarodowy-polmaraton-bitwa-pod-gorlicami#.ZD0dbXZBy3C

https://dostartu.pl/iv-miedzynarodowy-po-maraton-bitwa-pod-gorlicami-v8961?fbclid=IwAR3vB_8ewfzPUr9kmeANLex7axCdROQJ_AFDRjNWHT49rZIhlpzbYmAiJRc

3. Regulamin FOTO

Lista fotografów reko 2023

Film/gorlice.tvRealizacja projektu „Ocalić od zapomnienia- Rewitalizacja nekropoli z I Wojny Światowej

 Fotorelacja z bieguFotorelacja z Rekonstrukcji

 
Podsumowanie projektu 

Otwarcie parku historycznego i wystawy cmentarzy

Zagospodarowanie terenu, na którym powstał park, było możliwe dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Tytuł projektu: „Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”, nawiązuje do głównego celu projektu, jakim jest utrwalanie współpracy transgranicznej opartej na dziedzictwie historycznym. Po pierwszej wojnie światowej na polsko-słowackim pograniczu pozostały cmentarze, które popadają w zapomnienie. W ramach projektu wyremontowano 26 cmentarzy: 12 na terenie gminy Sękowa i 14 na Słowacji.
Główną ideą projektu jest przywrócenie pamięci o poległych poprzez odtwarzanie zapomnianych mogił, publikacje, wystawę i wydarzenia historyczne odbywające się w Sękowej i Niznej Polance na Słowacji. Powstały park historyczny oraz wystawa cmentarzy mają zwracać uwagę na historię ziemi Sękowskiej, stanowiąc miejsce edukacji i zachętę do odwiedzenia cmentarzy wojennych, których na terenie gminy jest aż 23. Mamy nadzieję, że turystyka rozpoczynająca się od parku historycznego przyczyni się do ożywienia ruchu turystycznego na polsko-słowackim pograniczu.

 

 

Skip to content