Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wzmocnienie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

Fundusz Europejskie dla Małopolski

Gmina Sękowa zrealizowała projekt pn.:

Wzmocnienie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Sękowa

w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013, oś 3 – Turystyka i przemysł kulturowy,  działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej  Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową

Całkowita wartość projektu: 5 602 501,15 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 5 598 115,45 PLN

Dofinansowanie: 4198 586,59 PLN

 

Projekt realizowany był w uzdrowisku Wapienne i obejmował:

  1. rozbiórkę istniejącego budynku na działce 105/9 i obiektów na działce 99/2 w miejscowości Wapienne;
  2. budowę nowych obiektów, elementów małej architektury i infrastruktury, w tym:

– Budowa infrastruktury parkingowej.

– Budowa Promenady Głównej Uzdrowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

– Budowa Domu Zdrojowego.

– Budowa Fontanny Zdrowia i Odpoczynku wraz z terenem zielonym.

– Budowa ciągów spacerowo-rowerowych (Ścieżka Zdrowia) wzdłuż promenady.

  1. zagospodarowanie zieleni – stworzenie parków:

– Budowa Parku Zdrojowego „Ogród Marysieńki”.

– Budowa Parku Zdrojowego „Ogród Laury”.

  1. budowę oznakowania turystyczno-uzdrowiskowego – na terenie uzdrowiska oraz na drogach dojazdowych do niego zostanie umieszczone oznakowanie turystyczne w postaci tablic informacyjnych (5 szt.) oraz strzałek tematycznych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Skip to content