Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja dla mieszkańców

W dniu 3 marca 2019 roku Automobilklub Biecki organizuje KJS Super OeS Sękowa, będący 7 rundą Mistrzostw Galicji. W związku z powyższym droga gminna nr 270989K w dniu 3 marca 2019 roku od godziny 1200 do 2100 zostanie zamknięta.

Czytaj więcej

Sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Wapienne

Na podstawie §23 statutu sołectwa Wapienne – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Wapienne, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (t.j. wtorek) o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin) w Domu Zdrojowym w Wapiennem w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

Spotkania sprawozdawcze OSP

Od 15 lutego do 2 marca 2019 roku odbywają się spotkania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Sękowa tj. OSP Sękowa, OSP Siary, OSP Męcina Wielka, OSP Wapienne, OSP Bartne, OSP Sękowa, OSP Ropica Górna i OSP Małastów.

Czytaj więcej

Dofinansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Sękowa informuje, o możliwości pozyskania dofinansowania na zadnie z zakresu usuwania azbestu w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego , Priorytet 5. Ochrona środowiska. Jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców tym zadaniem, w gronie kilku gmin przygotowywany będzie wniosek z możliwością grupowego aplikowania o dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu.

Czytaj więcej

Informacja ws zwrotu podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sękowa zawiadamia, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. są przyjmowane od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Sękowa pok. Nr 10. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego na bydło należy przedłożyć dokument z ARiMR o ilości sztuk bydła w 2018 r.

Czytaj więcej

Informacja ws scalania gruntów

Wykonawca prac geodezyjnych scalania gruntów wsi Sękowa informuje, że w dniach 13 i 14 lutego 2019 r. (tj. środa i czwartek) w godzinach od 9:00 do 18:00 w sali konferencyjnej remizy OSP Sękowa będzie możliwość zapoznania się z mapami klasyfikacyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych w miejscowości Sękowa, które zostały zatwierdzone decyzją z 1993 r.

Czytaj więcej

VII Puchar Pierwszego Śniegu

Impreza została rozegrana na trasach biegowych w Krzywej w gminie Sękowa, na pętlach ok.: 0.5 km, 1 km i 3 km. Zawody przeprowadzono przy dobrej, słonecznej pogodzie. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa, we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z Gorlic, w partnerstwie z Gminą Sękowa,  Starostwem Powiatowym Gorlice, Gorlicką Sekcją Operacyjną GOPR.

Czytaj więcej