Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Kradzież w Małastowie

W Małastowie dokonano kradzieży ławostołu stanowiącego wyposażenie nowej wiaty zrealizowanej na działce 348.
Osoby posiadające wiedzę, która mogłaby pomóc w ustaleniu sprawcy proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy lub na policję.

Czytaj więcej

Konsultacje projektu uchwały

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sękowa w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sękowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Czytaj więcej

Miliony na geotermię w Sękowej

Od wielu lat Gmina Sękowa podejmuje szereg działań zmierzających do utworzenia „geotermii sękowskiej”. Geotermia ma wielki potencjał, projekt który będzie realizowany ma szansę stać się flagowym okrętem rozwoju nie tylko Gminy Sękowa, ale całego regionu.

Czytaj więcej

Kolejne inwestycje w gminie

Dnia 17 października 2018 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo – Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Zakole 9, 38- 300 Gorlice umowa na wykonanie robót objętych zadaniem Remont drogi gminnej Krzywa „Przez wieś” w km 0+000 – 0+300. Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada bieżącego roku, jego wartość wynosi: 108 064,73zł.

Czytaj więcej

Czyste powietrze w przedszkolach

W ramach akcji prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego prawie 1,8 tys. małopolskich przedszkoli otrzymało oczyszczacze powietrza. Zostały one przekazane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „ Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Nowy sprzęt dla OSP Sękowa i Wapienne.

18 października 2018 r. w domu zdrojowym w Wapiennem odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu pozyskanego przez Gminę Sękowa w ramach projektu Bezpieczna Małopolska – współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego – dla jednostek OSP Sękowa i Wapienne.

Czytaj więcej