Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Parafialny Piknik Rodzinny

Serdecznie zapraszamy na kolejny już Parafialny Piknik Rodzinny, który odbędzie się 22 czerwca 2019 na terenie przy Kościele św. Filipa i św Jakuba w Sękowej. Szczegóły na plakacie

Czytaj więcej

Szkolenie dla rodziców!

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie pn „Rodzic w internecie”. Kurs adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.

Czytaj więcej

Kolejna promesa

W środę 5 czerwca 2019r. otrzymaliśmy promesę w ramach środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizacje dróg do pól. Otrzymaliśmy z budżetu Województwa Małopolskiego 65 718 zł

Czytaj więcej

Promesa na usuwanie klęsk żywiołowych

03.06.2019r. odebraliśmy kolejną promesę na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Przewiduję się dofinansowanie w 2019r. zadania pn.: Remont drogi gminnej Krzywa „Przez wieś” w miejscowości Krzywa.

Czytaj więcej

Promesa dla OSP Sękowa

W piątek 31.05.2019r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie została odebrana promesa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Czytaj więcej

Małopolski e-Senior

We wtorek 28 maja, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów seniorom, którzy ukończyli szkolenie w ramach projektu „Małopolski e-Senior”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymał nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas spotkań wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Czytaj więcej

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Małastowie

W dniu 27.05.2019 r. Gmina Sękowa podpisała umowę na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje wykonanie budynku zaplecza rekreacyjno-socjalnego przy wyciągu narciarskim w Małastowie oraz zagospodarowanie terenu boiska w Małastowie, w tym oświetlenie i mała architektura.

Czytaj więcej