Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Powiadamianie sms

Urząd Gminy Sękowa uruchomił system smsowego powiadamiania mieszkańców. To nowoczesny, szybki sposób gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej

Uwaga na wyłudzenia

Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysyła na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

Czytaj więcej

Koncert Kolęd w GOK

W dniu 20.01.2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbył się Wieczór Kolęd, na którym zaprezentowali się młodzi artyści przygotowani przez Pana Mirosława Bogoń oraz Pana Kazimierza Haluch w ramach zajęć prowadzonych w GOK w Sękowej.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – pracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne

Czytaj więcej

KOMUNIKAT z imprezy narciarskiej „Do Upadłego”

W sobotę zainaugurowaliśmy po raz pierwszy imprezę „Do Upadłego” o ciekawej formule – pokonanie jak największej ilości okrążeń na pętli o długości około 7,5 km bez narzucania stylu biegowego – przy współpracy z Nadleśnictwem Gorlice.

Czytaj więcej
Skip to content