Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Środki na ekologiczne źródła energii

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej oraz Wójt Gminy Sękowa informują, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 i 4.4.3

Czytaj więcej

Święto Trzeciego Maja

W 2016 r przypada 225 rocznica Święta Narodowego Trzeciego Maja. Dla gminy Sękowa 3 maj jest dniem wyjątkowy z uwagi na kontekst historyczny.

Czytaj więcej

Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami

2 maja 2016 roku przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Sękowej odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami. Impreza ta już kolejny rok cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców, turystów oraz pasjonatów tematyki militarnej z całej Europy.

Czytaj więcej

Polowa Msza Święta na „Szlaku Papieskim”

W sobotę 2 kwietnia 2016 roku na szczycie Magury Wątkowskiej przy ołtarzu papieskim w XI rocznicę śmierci Jana Pawła II. została odprawiona Msza Święta w której uczestniczyło około 500 osób. Oprawę muzyczna do mszy odprawianej przez księdza Józefa Obłój z Parafii Desznica przygotowała młodzież z Ropicy Górnej.

Czytaj więcej

Propozycje ws. rozwoju Wapiennego

Informujemy, że Gmina Sękowa przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Wapienne. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne oraz pozostałe zainteresowane osoby o przesyłanie propozycji odnośnie działań rozwojowych i inwestycyjnych, które winna podjąć gmina w określonych wyżej obszarach.

Czytaj więcej

Informacja

Z  dniem 1 kwietnia 2016r.  siedziba Punktu  Konsultacyjno –  Informacyjnego  działającego przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sękowej przeniesiona zostaje do Sali na piętrze w Remizie OSP w Sękowej.

Czytaj więcej

Demontaż azbestu – nabór

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt/Burmistrz Gminy Sękowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

Program „Rodzina 500 plus”

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Czytaj więcej