Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Pasowanie na ucznia

21 października 2021 Autor: admin

 

Dnia 21 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na ucznia. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, Dyrekcja szkoły oraz rodzice pierwszoklasistów.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Recytowali wiersze i śpiewali piosenki, których sumiennie uczyli się przez ponad miesiąc swojego pobytu w szkole. Po tej części dyrektor szkoły, Pani Bożena Bernasiewicz wraz z Paniami wychowawczyniami pierwszaków, przystąpili do pasowania pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Sękowej.

Na pamiątkę tej ważnej uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy i prezenty ufundowane przez dyrekcję szkoły i Urząd Gminy.