Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXXI Sesja Rady Gminy Sękowa

28 grudnia 2017r. Rada Gminy Sękowa przyjęła budżet na 2018 r. Po raz pierwszy w historii gminy budżet ma tak inwestycyjny charakter. Planowane dochody budżetu Gminy Sękowa w 2018 roku to kwota 35.593.023 zł.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 139

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, przy gruncie od -10°C do -7°C. W rejonach podgórskich od -12°C do -9°C, przy gruncie od -14°C do -11°C.

Czytaj więcej

Spotkanie świąteczne

W tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie świąteczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Sękowa. Na Placu Długosza w scenerii szopki oraz jarmarkowych straganów można było zasmakować pysznych potraw, spotkać się i podzielić się opłatkiem

Czytaj więcej

Placówki Wsparcia w Sękowej

Gmina Sękowa słynie od wielu lat z aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Kolejnym tego dowodem jest podpisana w dniu dzisiejszym umowa, na podstawie której gmina otrzyma prawie 3 mln zł.

Czytaj więcej

XXX Sesja Rady Gminy Sękowa

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Sękowa, której przewodniczył Pan Bogusław Moroń.

W programie sesji znalazły się stałe punkty tj. sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy oraz zmiany w budżecie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czytaj więcej

Nadzór Budowlany Przypomina

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach informuje i przypomina właścicielom oraz zarządcom z terenu Powiatu Gorlickiego o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, w szczególności polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Czytaj więcej