Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nowe ubrania specjalne dla druhów z OSP Ropica Górna

14/03/2024 Autor: admin_2

Nowe ubrania specjalne dla druhów z OSP Ropica Górna w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź

Ochotnicza Straż Pożarna w Ropicy Górnej otrzymała darowiznę ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź, w ramach konkursu „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”, na zakup sprzętu ochrony osobistej – dwóch kompletów ubrań specjalnych, dwóch par rękawic strażackich oraz dwóch hełmów ze zintegrowaną latarką.

Zakupione wyposażenie to profesjonalny sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo własne ratowników, jak również wpływa na komfort ich pracy. Wyposażenie to pozwoli strażakom-ratownikom z OSP w Ropicy Górnej w bezpieczny sposób podejmować sprawną interwencję w sytuacjach zagrożenia życia, mienia oraz środowiska naturalnego, a także przyczyni się do bardziej efektywnej pracy wykonywanej przez druhów podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Umowa darowizny na dofinansowanie zadania została zawarta pomiędzy OSP w Ropicy Górnej a Fundacją KGHM Polska Miedź w ramach przedsięwzięcia „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropicy Górnej poprzez zakup wyposażenia osobistego ratowników oraz sprzętu przeciwpożarowego i innego ratowniczego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze działalności jednostki”. Łączny koszt projektu to 10 143,98 zł, z czego 10 000 zł stanowią środki przekazane przez Fundację KGHM Polska Miedź, a pozostałą część środków stanowi udział własny OSP w Ropicy Górnej.

Skip to content