Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Współpraca Transgraniczna

W dniu 16 grudnia w Domu Zdrojowym w Wapiennem po raz drugi odbyła się konferencja pogłębiająca relacje i umacniająca współpracę na polsko słowackim pograniczu. Tematem przewodnim konferencji była współpraca w zakresie rozwoju turystyki, wspólnej promocji w odniesieniu do realizowanego projektu „ Współpraca transgraniczna – rozpoznawalny klucz rozwoju turystyki”.
Prezentacji i podsumowania projektu dokonała Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch. Przedstawiając partnerów projektu oraz podstawowe informacje o projekcie. Pani Wójt nawiązując do współpracy transgranicznej wymieniła produkty, które niewątpliwie wpływają na rozwój turystyki, wzajemne relacje i wspólna ofertę turystyczną. Sporo uwagi zostało poświęcone architekturze drewnianej i obiektom wpisanym na listę UNESCO.

Czytaj więcej

I Sesja Rady Gminy Sękowa

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Sękowa. Obrady otworzył radny senior Marian Połeć. Następnie radni VII kadencji złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Anny Durlak zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

XXXII Sesja Rady Gminy

30 października 2014r. w Ośrodku Wczasowo – Leczniczym w Wapiennem odbyła XXXII, a zarazem ostatnia w tej kadencji sesja rady Gminy Sękowa. Porządek obrad zawierał 9 projektów uchwał, m.in. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Uroczystości w Krzywej

W piątek 29 sierpnia 2014 r. w Krzywej odbyły się uroczystości upamiętniające fakt zestrzelenia bombowców Liberatora i Halifaxa w sierpniu 1944 roku, które niosły pomoc walczącej Warszawie. Samoloty zestrzelono w rejonie Banicy w gminie Sękowa oraz w Olszynach w gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Czytaj więcej

Gminne Dożynki 2014

Dożynki Gminne w Ropicy Górnej rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele p. w. Św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej. Po jej zakończeniu barwny korowód wieńców dożynkowych przejechał na plac rekreacyjno – sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Czytaj więcej
Skip to content