Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Konsultuj program rewitalizacyjny

20/12/2016 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem Gminy Sękowa do udziału w konsultacjach dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji.

Program Rewitalizacji Gminy Sękowa jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym pozyskiwanie środków unijnych . Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne. Chcemy z pomocą środków unijnych  rozbudować nasze szkoły i placówki wychowania przedszkolnego oraz stworzyć przyjazne  przestrzenie i miejsca publiczne.

Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Sękowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sękowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sękowa
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 164/2016 – DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY SĘKOWA
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 164/2016 – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘKOWA
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 164/2016 – FORMULARZ SKŁADANIA UWAG
Mapa obszaru zdegradowanego – Ropica Górna
Mapa obszaru zdegradowanego – Męcina Mała

Zgłoś nam swoje pomysły, oczekiwania, prośby, aby przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez:

Platforma konsultacyjna
Email

Więcej szczegółów na temat projektu uzyskać można tutaj

Skip to content