Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Strategia rozwoju gminy Sękowa – ankieta

16 września 2021 Autor: admin

Strategia rozwoju gminy jest jednym z kluczowych dokumentów określających kierunki rozwoju gminy na kilka kolejnych lat.  Gmina Sękowa przystępując do sporządzenia strategii zachęca do udziału w procesie opracowywania. Skuteczność i jakość opracowywanej strategii będzie uzależniona od Państwa zaangażowania.  To my mieszkańcy będziemy decydować o przyszłych działaniach w Gminie Sękowa.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w ankiecie.

https://docs.google.com/forms/d/1KPOpFKb_9iXBxKy764wXhUNXBOGqjwS5Ndii0LtOr2c/edit