Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Podsumowanie kwesty na remont pomników

6 listopada 2017 Autor: admin

Serdeczne podziękowania dla wszystkich ofiarodawców , którzy w dniu Wszystkich Świętych  2017 roku złożyli datki na renowację starych, zaniedbanych i zapomnianych pomników na cmentarzu parafialnym w Sękowej.

Parafianie widząc efekty organizowanych zbiórek coraz chętniej włączają się w kolejne, wrzucając coraz częściej do skarbonek banknoty, a nie monety. Tegoroczna zbiórka  osiągnęła rekordowy jak dotychczas wynik bowiem w tym roku  zebrano kwotę  5.574, 45   2 euro oraz 2 funty

Od 2012r. do 2017 r. wyremontowano 6 pomników  na łączną kwotę  27.656 złotych, w tym 25.156 zł. pochodziło ze zorganizowanych  zbiórek przez 6 ostatnich  lat  natomiast kwota 2.500 zł pochodziła z dodatkowych innych źródeł.   Za kwotę zebraną w tym roku zostanie wyremontowany kolejny nagrobek.

To już siódmy  raz wolontariusze w ilości 36 osób  poświęcając swój czas kwestowali    na ten szczytny cel, wśród nich znaleźli  się radni, urzędnicy, nauczyciele, sołtysi, członkowie Stowarzyszenia ” Dobra Wola” oraz Akcji Katolickiej.   Wszystkim za to  bardzo gorąco dziękujemy.

Osoby, które posiadają wiedzę na temat kto jest pochowany w wyremontowanych (nieznanych) nagrobkach proszone są o kontakt z kancelarią parafialną lub Urzędem Gminy Sękowa pod numerem 18 3518025.

Pomniki wyremontowane w ostatnich latach:

Grobowiec Zielińskich wyremontowany w 2012 roku:

Grobowiec Jana Olexińskiego wyremontowany w 2013 roku:

Grobowiec Marii Barzykowskiej wyremontowany w latach 2014-2015

Grobowiec Józefa Koniecznego wyremontowany w 2016 roku

Grobowiec nieznany wyremontowany w 2016 roku

Grobowiec nieznany wyremontowany w 2017 roku